عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 315 -  نامه به آقاي فاكر "تفويض اختيارات مديريت انتشارات اسلامي به جامعه مدرسين "
نامه
زمان : 19 تير 1364 / 21 شوال 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تفويض اختيارات مديريت انتشارات اسلامي به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
مخاطب : فاكر، محمد رضا
صفحه : 315
[. . . اينجانب بنا به اجازه شفاهي و مكرر امام بزرگوار از سال 1358 تاكنون مسئوليت امور دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين را به عهده داشته ام ، و براساس تشخيص مصلحت ، خريد، فروش ،كمك به كارگران ، اهداي كتب به اشخاص يا كتابخانه ها، پرداخت وام ، استقراض و بالاخره كليه تصرفات مالي را انجام داده ام . از آنجا كه كارها بايد براساس ضوابطي قانوني پايه ريزي شود، اخيرا به پيشنهاد اينجانب جامعه محترم مدرسين اساسنامه اي براي اين دفتر تنظيم نموده اند كه براساس آن ان شاءالله هر دو سال يك بار هيات مديره اي مركب از پنج نفر كه سه نفر از آنها بايد از اعضاي جامعه مدرسين باشند، براي اداره اين دفتر در نظر گرفته مي شود. و كليه اموال اين دفتر كه متعلق به بيت المال مسلمين است زير نظر آن هيات قرار مي گيرد و در جهت نشر معارف اسلامي و گسترش مباني علمي حوزه هاي علميه كه در اساسنامه مندرج است به كار گرفته مي شود، همان طور كه يك هيات علمي نيزبراي كنترل محتواي كتب منتشره در نظر گرفته شده است . بر اين اساس جامعه محترم مدرسين هم اينجانب را به عنوان عضو هيات مديره و هيات علمي و سرپرست دفتر مزبور انتخاب كرده اند. كه نسبت به ابراز اعتماد آنها سپاسگزاري و نسبت به حسن ظن حضرت امام - مدظله العالي - بر ملائكه آسمان مي بالم و از حضرت امام تقاضا دارم اجازه بفرمايند اينجانب در هر زمان كه لازم بود حق تصرف مشروع خود در اموال دفتر را كه مكتسب از اجازه مقام ولايت فقيه و نيابت عامه حضرت ولي عصر -ارواحنا له الفدا - است به جامعه محترم مدرسين حوزه علميه قم واگذار كنم تا بتوانند به طور متناوب هيات مديره هاي منتخب خود را براي اداره امور دفتر منصوب نمايند. محمدرضا فاكر]
بسمه تعالي
مجازيد. ان شاءالله تعالي موفق باشيد.
19 تير ماه 64 - روح الله الموسوي الخميني