عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 309 -  بيانات در جمع مسئولين "معرفي آقاي موسوي خوئيني ها به سمت دادستان كل كشور"
بيانات
زمان : صبح 16 تير 1364 / 18 شوال 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : معرفي آقاي موسوي خوئيني ها به سمت دادستان كل كشور
حضار: موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"، صانعي ، يوسف "دادستان
صفحه : 309
كل كشور" و موسوي خوئيني ها "نماينده امام و سرپرست حجاج "
بسم الله الرحمن الرحيم
از رفتن آقاي صانعي (1) متاسف و متاثرم ، اميدوارم ايشان در هر كجا كه باشند فردموثري باشند. از زحمات و كوششهاي ايشان تشكر و قدرداني مي كنم . من ايشان راسالهاي طولاني است كه مي شناسم ، او مردي عالم ، متعهد و فعال است . ايشان تصميم گرفتند تا از اين كار كنار بروند. ايشان نبايد به طور كلي از همه كارها كناره گيري كنند. حال كه از اين كار خسته شده اند، كارهاي ديگري كه با وضع مزاجي ايشان مناسبتر است راانتخاب كنند.
امروز كه به شما زحمت دادم ، بدين خاطر بود كه تصميم گرفتم آقاي موسوي خوئيني ها(2) دادستان باشند. آقاي موسوي را هم مي شناسم ، او مرد عالم و بسيار متعهدي است . آنچه بايد سفارش كنم اين است كه ، بايد همه با هم و همراه باشيد. اگر شورايعالي قضايي قوي باشد و همگي اتحاد قوي داشته باشيد، مشكلترين كارها را ان شاءالله مي توانيد حل كنيد. البته هميشه همفكري داشته باشيد، و كار را هم خوب انجام داده ايدولي حجم كار چون زياد است ، بايد بيشتر تلاش كنيد. ان شاءالله آقاي موسوي هم مانندآقاي صانعي با صفاي باطن ، با آقاي اردبيلي (3) همكاري مي نمايند. فعلا آقاي صانعي به كار خود ادامه دهند تا سير قانوني اين كار طي شود.
1- آقاي يوسف صانعي ، دادستان پيشين كل كشور.
2- آقاي سيد محمد موسوي خوئيني ها كه بعد از آقاي صانعي به دادستاني كل كشور منصوب شد.
3- آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، رئيس پيشين قوه قضاييه .