عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 307 -  حكم عفو جمعي از زندانيان به پيشنهاد اعضاي هيات عفو
حكم
زمان : 11 تير 1364 / 13 شوال 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عفو و تخفيف مجازات زندانيان
مخاطب : محمدي گيلاني ، محمد - كريمي ، سيد جعفر - ابطحي ، سيد محمد - قاضي ، مهدي "اعضاي هيات عفو زندانيان "
صفحه : 307
[بسمه تعالي
محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، امام خميني - مدظله العالي
احتراما به شرف عرض عالي مي رساند پيرو فرمان مبارك مورخ 19/3/62 در رابطه با رسيدگي به وضع زندانيان دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي با هيئتهايي به زندانها و رسيدگي دقيق به وضع آنهاتصميمات ذيل نسبت به تقليل و آزادي اتخاذ و از محضر مبارك درخواست تنفيذ آن را مي نمايد.
نام شهر استدعاي آزادي استدعاي تقليل مدت محكوميت
تهران 141 نفر 40 نفر
رشت 1 نفر -
رودسر 1 نفر -
محمد محمدي گيلاني - سيد جعفر كريمي - سيد محمد ابطحي - مهدي قاضي ]
بسمه تعالي
موافقت مي شود(1).
11 / 4 / 64
روح الله الموسوي الخميني
1- به استناد وظايف و اختيارات رهبري ، مندرج در اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .