عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 290 -  بيداري ملتهاي مستضعف جهان
صفحه : 290
بيداري ملتهاي مستضعف جهان
ملتهاي مستضعف در هر جاي جهان رو به بيداري هستند، نمي پذيرند امروز ديگرآن حرفهايي كه سابق گفته مي شد. آن ارعابهايي كه مي كردند و كشتيهايي كه مي آوردنددر اطراف خليج فارس و امثال اينها، يا كارهاي ديگري كه مي كردند، تمام اينها كهنه شده است ، ديگر پيش مردم ارزش ندارد. ملتي كه بيرون آمده روز جمعه و مي گويد كه "مابراي شهادت آمديم "، آنها را از مردن نترسانيد، اين شهادت است . شما هر چه مي توانيدبترسانيد، اين است كه ؛ "ما خانه هاي شما را خراب مي كنيم ، خود شما را هم مي كشيم "،آنها جلو آمدند، مي گويند ما براي اين آمديم ، چطور اينها را مي ترسانيد؟ اين كاراحمقانه است ؛ اين كاري كه اخيرا صدام كرد و مخالف همه قواعد دنيا و قواعد الهي بود وهمه دنيا او را تشويق كردند و يكي پيدا نشد بگويد چرا، اين كار احمقانه را تكرار نكند،ديديد كه اگر تكرار بشود بدتر از اول مي شود. ملت ، هر چه تاكنون شما كرديد و هر چه جنايت كرديد، ديديد كه محكمتر شد. از اين به بعد هم اگر چنانچه سرعقل نياييد و بازشرارت بكنيد اين ملت آن وقت هم از حالا هم بالاتر مي شود. ان شاءالله خداوند به همه ملت ، ملتهاي اسلامي ، قدرت ايمان عنايت كند، و قدرت ايمان ملت ما را روزافزون كند.و اميدوارم كه اين شرارتها، از آن دست بردارند تا ملتها به كار خودشان مشغول بشوند. وما، هم از شرارتهاي آنها ناراحت هستيم و هم از مقابله به مثل ، از هر دو ناراحت هستيم . ومن اميدوارم كه قطع بشود اين امور. و خداوند ان شاءالله شما را موفق كند و از بركات اين عيد سعيد و اين ماه مبارك كه گذشت ، شمه اي به ما و به شما عنايت بفرمايد.
والسلام عليكم و رحمه الله