عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 267 -  پيام به ملت ايران "تجليل از شهداي قيام 15 خرداد"
پيام
زمان : 1 خرداد 1364 / 1 رمضان 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تجليل از شهداي قيام 15 خرداد
مخاطب : ملت ايران
صفحه : 267
بسم الله الرحمن الرحيم
قيام 15 خرداد(1) اسطوره قدرت ستمشاهي را در هم شكست و افسانه ها و افسونهارا باطل كرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز سد عظيم قدرت شيطاني را از بنيان سست نمود. خون سلحشوران كوخ نشين ، كاخهاي ستم را در هم كوبيد. ملت عظيم الشان ايران با قيام و نثار خون فرزندان عزيز خويش ، راه قيام را براي نسلهاي آينده گشود و ناشدنيها را شدني كرد.
خداوند تعالي اين ملت را پايدار، و شهيدانشان را، خصوصا شهيدان 15 خرداد، اين بنيانگذاران انقلاب اسلامي ايران را، در جوار رحمت خود قرار دهد؛ و به بازماندگان آنان صبر و اجر عنايت فرمايد؛ و به معلولان عزيز قدرت مقاومت بيشتر عطا فرمايد.1/3/64
روح الله الموسوي الخميني
1- قيام 15 خرداد 1342 در پي دستگيري امام خميني پس از سخنراني كوبنده ايشان عليه رژيم شاه در روز عاشورادر مدرسه فيضيه قم ، در شهر قم ، تهران ، ورامين و برخي از شهرهاي ديگر ايران به وقوع پيوست . ابعاد و گستردگي قيام به حدي بود كه رژيم شاه ناگزير از فراخوان تانكها و نيروهاي زرهي و بسيج ارتش براي در هم كوبيدن قيام و كشتار مردم شد. اين قيام سرآغاز نهضت همه جانبه امام خميني عليه رژيم شاه و جنايتهاي امريكا در ايران و مبداء تاريخ انقلاب اسلامي شد.