عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 265 -  حكم به نخست وزير "تامين هزينه جامعه الزهرا توسط بنياد مستضعفان "
حكم
زمان : 30 ارديبهشت 1364 / 29 شعبان 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : موافقت با تامين هزينه مكتب جامعه الزهراي قم توسط بنياد مستضعفان
مخاطب : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم
صفحه : 265
[آقاي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، عضو هيات امناي "جامعه الزهرا"، مدرسه علميه خواهران در قم ، طي نامه اي به محضر امام خميني ، به تاريخ 28/2/1362، اعلام داشت :
". . . احتراما، درباره مكتب جامعه الزهراي قم به استحضار مي رساند، پس از دستور حضرتعالي هيات موسس و مديره تشكيل گرديدند و تشريفات قانوني ثبتي به انجام رسيد هيات مديره مشغول تهيه مقدمات افتتاح جامعه الزهرا مي باشند. فعلا از نظر بودجه نياز به تامين اعتبار دارد . . . " ايشان در ادامه نامه ، درخواست نموده اند اجازه داده شود از محل امكانات در اختيار بنياد مستضعفان جهت تامين نيازهاي جامعه الزهرا استفاده شود. امام خميني در پاسخ مرقوم فرموده اند: ]
بسمه تعالي
جناب آقاي نخست وزير، بنياد مستضعفان كليه مخارج جامعه الزهراي قم را تامين نمايد.
30 ارديبهشت 64
روح الله الموسوي الخميني