عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 247 -  مسئوليت خطير روحانيون و معذور نبودن آنان
صفحه : 247
كردند و قصور در آن كاري كه به آنها محول شده بود نكردند، گرچه مردم اكثرا گوش ندادند به حرف انبيا. ما هم آن چيزي كه وظيفه مان هست عمل مي كنيم و بايد بكنيم ،گرچه بسياري از اين عمل ناراضي باشند يا بسياري هم كارشكني بكنند.
مسئوليت خطير روحانيون و معذور نبودن آنان
عمده روحانيونند؛ اين قشري كه بيشتر از همه تكليف بر او متوجه هست روحانيون هستند. و امروز بحمدالله علماي محترم از بسياري از بلاد و خطباي محترم و سايرقشرهاي اهل علم در اين جا تشريف دارند و يك مجلس نوراني است كه بايد ما با هم دراين مجلس نوراني صحبتي كه مفيد است و براي جامعه اسلامي و براي مسلمين مفيدباشد عرض كنيم ، گرچه مكرر عرض شده است . شايد از همه قشرها، قشر روحاني مسئوليتش بيشتر باشد؛ براي اين كه ، هركس بيشتر نزديك به اسلام است بيشتر موردمسئوليت است . انبيا از همه كس مسئوليت شان زيادتر بوده است . آنها در عين حالي كه مسئوليت شان از همه بيشتر بود، به آن امري كه وظيفه داشتند عمل كردند و هيچ قصوري نكردند. علماي هر ناحيه مسئوليت شان از ساير طوايف بيشتر است ، اينها عذر ندارند،ممكن است كه بسياري از مردم عذر داشته باشند؛ يا عذر اينكه نمي دانستيم يا عذر اين كه نمي توانستيم كه هيچ كاري بكنيم . روحانيون الان در ايران هيچ عذري ندارند، براي اينكه ، راه را مي دانند و مي توانند هم كار بكنند. اگر خداي نخواسته ، در بين روحانيون كسي از اشخاصي پيدا بشود كه برخلاف عمل مي كند، اين يا ازباب اين است كه با اصل مبناي اسلامي مخالف است يا نمي فهمد كه اين اسلام در اينجا وضعش چطور است .
يك دسته اي هستند كه مي گويند كه زمان رژيم سابق بهتر از حالا بود. لابد عقيده شان اين است كه اين همه مشروبفروشيها كه در سرتاسر ايران بود، بهتر بود باشد و جمهوري اسلامي نباشد! اين همه مراكز فساد، فحشا در سرتاسر ايران باشد، لكن جمهوري اسلامي نباشد! اين نمي شود الا اينكه يا بكلي از همه مسائل عاري و بري هستند، يا يك عقده هايي دارند كه در عين حالي كه مي دانند مسئله اين نيست ، لكن اين طور اظهار