عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 242 -  پاسخ استفتا دادستان كل كشور "پرداخت ديه نقدي "
پاسخ استفتا
زمان : 9 ارديبهشت 1364 / 8 شعبان 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : استفتا در مورد پرداخت ديه نقدي
صفحه : 242
سئوال كننده : صانعي ، يوسف "دادستان كل كشور"
[2592/1/3 مورخ 9/2/1364 محضر مبارك آيت الله العظمي الامام خميني - دام ظله العالي علي رووس المسلمين . بعدالتحيه ، لطفا به سئوال ذيل پاسخ مرقوم فرماييد:
آيا مقدار ديناري (1) كه در موارد زياد از جراحتها تعيين شده ، داراي خصوصيت است كه حتما بايد"جاني "(2) دينار بپردازد، يا مانند شتر كه فتوا بر عدم موضوعيت آن داده ايد، (3) موضوعيت ندارد و به نسبت مقدار دينار در ديه اخذ مي شود؟
6/2/64 - دادستان كل كشور - يوسف صانعي ]
بسمه تعالي
موضوعيت ندارد و مي تواند قيمت عادله آن را بدهد.
روح الله الموسوي الخميني
1- دينار: سكه طلاي رايج در قديم بوده است .
2- جنايت كننده ؛ كسي كه محكوم به پرداخت ديه گرديده است .
3- در برخي از موارد كه مرتكب جنايت بر طبق احكام فقهي محكوم به پرداخت ديه مي باشد، شتر به عنوان ديه درنظر گرفته شده است كه فتواي امام خميني بر عدم موضوعيت شتر و كفايت پرداخت وجه آن به نرخ عادله روزمي باشد.