عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 234 -  سخنراني در جمع فرماندهان و پرسنل سپاه در روز پاسدار "عوامل شكست و پيروزي "
سخنراني
زمان : صبح 4 ارديبهشت 1364 / 3 شعبان 1405
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : پاسداري از دين حق - تبيين عوامل شكست و پيروزي
مناسبت : ميلاد امام حسين "ع " و روز پاسدار
حضار: محلاتي "نماينده امام در سپاه پاسداران "، رفيق دوست ، محسن "وزير سپاه پاسداران "،رضايي ، محسن "فرمانده سپاه پاسداران "، سهرابي "رئيس ستاد مشترك "، رحماني "مسئول بسيج "، سالك "قائم مقام كميته هاي انقلاب اسلامي "، اعضاي شورايعالي سپاه وفرماندهان سپاه در سراسر كشور، اعضاي بسيج و كميته هاي انقلاب اسلامي ، نيروي زميني و هوايي و دريايي ، ستاد مشترك ، شهرباني ، ژاندمري ، وزارت سپاه و مسئولان دفاترنمايندگي امام در سپاه
صفحه : 234
بسم الله الرحمن الرحيم
انبيا و اوليا پاسداران دين حق
اميدوارم كه اين عيد بزرگ به همه شما و به همه ملت و به همه مسلمين و مستضعفان جهان مبارك باشد. خداوند اين مولود شريف را كه منشاء همه خيرات در طول تاريخ است ، از ما راضي كند. البته من مختصري با آقايان صحبت دارم و او اين است كه ، انبيا ازاول تا به آخر و اوليا و اوصيا از اول تاريخ تا آخر، اينها همه پاسدار اسلام بودند و پاسداردين حق . در همه دوره ها، دين حق همان اسلام و تسليم در بارگاه حق تعالي است . آنها نه اينكه فقط تبليغات لفظي كردند براي پاسداري ، بلكه مهم ، تبليغات عملي آنها بوده است ؛ يعني ، اعمال آنها در طول تاريخ سرمشق ما و همه اهل تاريخ تا ابد بايد باشد. وقتي كه سيره انبيا را ملاحظه مي كنيم ، مي بينيم كه در راه اين پاسداري همه چيز را دادند. درطول تاريخ ، زحمتها را متحمل شده اند و چنانچه ، در يك وقتي همان وضعي كه براي حضرت سيدالشهدا پيش مي آمد، براي هريك از اولياي خدا پيش مي آمد، همين فداكاري را مي كردند، منتها دوره ها مختلف بود و وضعيتها مختلف . مقصد، حفظ اسلام
صفحه : 235
و حفظ احكام خدا و نشر معرفت و توحيد و به عبارت ديگر آدمسازي ، اصلا انبيا براي آدم ساختن آمده اند. انبيا آمده اند كه آدمي كه شيطان قسم خورده است كه او را اغوا(1)كند، اينها از كيد اين شيطان او را نجات بدهند و به صراط مستقيم انسانيت او را دعوت كنند، و خودشان هم عملا نشان بدهند كه راه چي است ، چطور بايد در مقابل شيطانهاايستاد، چه شيطانهاي انسي و چه شيطانهاي غير انسي . با رياضات در مقابل شيطانهاي غيرانسي و با اعمال صالحه و جديت در راه پيشبرد مقاصد در مقابل انسانهاي شيطاني .
ايستادگي ستمديدگان تاريخ در مقابل شياطين
و من گمان نمي كنم كه دنيا تاكنون به مثل اين دوره اي كه ما در آن زندگي مي كنيم ، شيطان داشته است . بوده است البته شيطان در همه وقت ، شيطانهاي انسي درهمه طول تاريخ بوده است ، اما هرچه دنيا پيشرفت كرده است ، شيطانها هم دركارهاي شيطانيشان پيشرفت كرده اند. امروز كه به اصطلاح عصر تمدن و ترقي وعصر پيشرفت است ، عصر شيطانهاست . شما در سرتاسر دنيا اگر چنانچه ملاحظه كنيد، دنيا در دست شياطين است ، استثنايش بسيار كم است . اينها با آن حيله شيطاني و باآن ابزار شيطاني كه دارند، همه جا را قبضه كرده اند و در مقام پيشرفت هم هستند و هرروز يك توطئه هايي انجام مي دهند. در مقابل يك همچه توطئه عظيم و يك همچه شيطانهاي تعليم ديده و شيطانهاي عصر تمدن ، بايد انسانها قيام كنند. بايد انسانها همان طوري كه انبياي عظام و اولياي خدا قيام كردند و جانفشاني كردند، بايد در اين عصر هم همه شما، همه ما، همه روحانيون ، همه ملتها، همه ستمديده هاي تاريخ بايد قد علم كنند وجلوي اين شياطين بايستند. اگر سستي بشود، شياطين همه عالم را مي بلعند. آنها با اسم صلح دوستي ، جنگ افروز اول جهانند؛ آنها با اسم حقوق بشر، بالاترين كساني هستند كه حقوق بشر را پايمال مي كنند؛ آنها در عين ادعاي خيرخواهي ، آنچه را براي ديگران مي خواهند جز شر نيست ، براي خودشان هر چه هست مي خواهند و
1- فريب دادن .
صفحه : 236
ديگران را پايمال مي كنند.
احساس خطر دشمنان از قدرت اسلام
در يك همچو عصري كه دنيا پر است از اشرار و دنيا پر است از ستمكاران ، در ايران يك همچو تحولي پيدا شد به عنايت خداي تبارك و تعالي . يك همچو عنايتي از جانب خداي تبارك و تعالي شد كه اين ملت را متحولش كرد از آن وضعي كه سابق داشت به اين وضعي كه حالا دارد. شما بدانيد، هرچه تبليغات دنيا و شياطين دنيا بر ضد شمامي گويند، دليل بر قدرت شماست . اگر شما يك ملت قدرتمند نبوديد به تبع اسلام و به تبع پاسداران حقيقي اسلام ، اينها با شما كار نداشتند. اين همه تبليغاتي كه شما الان در دنيامي بينيد كه هر وقت يك راديوي خارجي را باز بكنيد مي بينيد كه راجع به ايران يك تبليغ سوئي دارد - ولو با صورتهاي مختلف - اين براي اين است كه ، فهميدند اينجا قدرت است ، احساس خطر كردند از شما جوانها، احساس خطر كردند از شما قواي مسلحه . اين احساس خطر است كه راه افتادند اين ور، آن ور، همه جا دنبال اين اند كه يك فكري بكنند كه اين را خاموشش كنند. اين آتشي كه به نظر آنها آتش است - و رحمت است وآنها به نظرشان آتش است - اين آتش را مي خواهند خاموش كنند با هرحيله . شما مي بينيدكه امروز از كشورهاي مختلف قريب چهارصد، يا از سيصد تا چهارصد آخوند جمع شده است در بغداد، اينها همه براي اين است كه ، اينها جمع شدند براي اينكه - اين آخوندها چون جيره خوار مستكبرين هستند - نبادا اين استكبار بشكند و آنها به تبع آنهابشكنند.
قدرت الهي پشتوانه حركت انبيا و مومنان
اين همه تبليغاتي كه بر ضد شما جوانها مي شود، بر ضد اسلام حقيقتا مي شود، اينهاهمه براي اين است كه احساس يك قدرت كردند اينجا و اين قدرت از من و شما نيست .اين را بايد ما احساس كنيم . اين قدرت از منشاء قدرت است . آن قدرتي هم كه انبيا داشتند،از انبيا نبود. بشر از اول تا آخرش هيچ است ، آنچه هست قدرت خداست . هر حركتي كه شما مي كنيد با قدرت خدا حركت مي كنيد؛ هر تفنگي كه مي اندازيد با قدرت خداست ؛
صفحه : 237
دست شما به قدرت خداست كه به ماشه مي رود و فكر شما با قدرت خداست كه مي رودو كارها را انجام مي دهد و كارهاي نظامي و غيرنظامي را؛ قدرت مال اوست و همه بايد ازاو باشيم ، "انالله "؛ همه چيز از او، "الحمدلله "، هر حمدي مال اوست . شما يا ما خيال مي كنيم كه الان ايران يك قدرتي دارد، لكن اين قدرت خداست در اينجا ظاهر شده است . شما قدر اين را بدانيد كه بفهميد كه با قدرت خدا داريد سير مي كنيد؛ با قدرت خداو به تبع خاصان خدا كه در راسش انبيا هستند، با اين مرام سير مي كنيد و باايده تحكيم احكام اسلام و رفع ظلم از مظلومين ، شما با همين وضع ، با همين ايده حركت كرديد. آن وقتي كه هيچ نداشتيد، آن وقتي كه همه قوا دست رژيم بود، آن وقتي كه همه قدرت هامي خواستند او را نگهش دارند، شما جوانها ريختيد در خيابانها و كاري كرديد كه نتوانست حتي قدرت امريكا اين رژيم را نگه دارد. با همه قوا دنبال اين بودند كه نگهش دارند، به همه حيله ها متشبث شدند براي نگهداري او، لكن قدرت شما نگذاشت اين كاربشود و اين قدرت براي اين است كه ، از اول شما دنبال اين نبوديد كه "من "، دنبال اين بوديد كه "اسلام "، دنبال اين بوديد كه "كشور اسلامي ".
اختلاف و منيت مبداء شكست در مقابل دشمن
اگر بنا باشد كه يك وقت خداي نخواسته ، ارتش بگويد "من "، سپاه هم بگويد"من "، بسيج هم بگويد "من "، آن روز است كه فاتحه همه تان خوانده شده است . آن روز است كه شما خداي نخواسته ، دست از اين انسجامتان كه همه يكي هستيد،"يد واحد" هستيد براي حفظ كشورتان و حفظ اسلام ، تا آن وقت كه "يك " هستيد،اين "يك " را كسي نمي تواند بشكند. آن وقتي كه متفرق شديد، صدها ميليون آدمي كه هر كدام علي حده فكر مي كنند، هر كدام براي خودشان مي خواهند يك كاري بكنند،اينها به يك شاهي نمي ارزند. وقتي يك عده كمي باشند كه اينها با هم باشند و براي خودشان نه ، براي مقصدشان ، براي كشورشان ، براي اسلامشان ، اگر بنا شد همه ولوجمعيت كم به اين مقصد حركت كردند، اينها به مقصد مي رسند، جمعيت
صفحه : 238
ايران نسبت به دنيا يك چيزي نيست - چهل و پنج ميليون ، چهل ميليون يك همچو چيزي است - در مقابل جمعيتهاي دنيا كه "چين "اش يك ميليارد جمعيت دارد، هندوستانش هشتصد ميليون جمعيت دارد يا بيشتر، ما چيزي نيستيم ، اما، براي اينكه ، شما از "من "دست برداشتيد و مي گوييد "ما براي خدا"، شما نمي گوييد كه ارتش بايد "نشان " بگيرد،نمي گوييد كه بايد سپاه "نشان " بگيرد، نمي گوييد بايد بسيج يا كميته يا شهرباني ياشهرداري از اينها بگيرد، شما مي گوييد كه ما "نشان " از خدا مي خواهيم و ما همه يك هستيم ، اگر اين معنا در بين شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظيد، هيچ كس نمي تواند به شما صدمه اي وارد كند. اين قدرتهاي بزرگ هم اين معنا را مي دانند كه الان ايران وضعش طوري است كه نمي شود آنها به هيچ وسيله اي او را شكست بدهند، نه به وسيله كودتا، نه به وسيله چيزهاي ديگر، نه به وسيله حمله نظامي . آنها از اين راه پيش آمدند كه رخنه كنند در بين شما و شما را از هم جدا كنند ولو اينكه طولاني باشد، مدتش طولاني باشد. آنها سرشان صبر است و صبر زياد دارند و از حالا يك بذري مي كارند، پنجاه سال ديگر بردارند. شما از حالا اگر يك وقت متوجه شديد كه يك بذري اينها كشتند كه ولودر پنجاه سال ديگر مي خواهند از آن استفاده كنند، بايد اين را، اين بذر را فاسدش كنيد وزير پا بماليدش . اگر شما ديديد كه يك وقت زمزمه اين معنا پيدا شد كه ارتش بايدارتشي اش را حفظ كند، آن هم بگويد سپاه بايد سپاهي اش را حفظ كند، آن هم بايدبگويد چه ، اگر بخواهيد جدا از هم باشيد، دو فكر، دو مقصد، اگر يك وقت خداي نخواسته ، زمزمه اين پيدا شد در بين شما، از اول خفه كنيد اين را، نگذاريد. شماهايي كه سران سپاه هستيد توجه به اين معنا بكنيد، و آنهايي كه سران ارتش هستند و همين طورساير جاها، اين معنا را بايد نصب العين خودتان قرار بدهيد كه ما تا با هم هستيم ، مسلمين تا "يد واحده " هستند و همين مسلمين كم جمعيت و پشتوانه بزرگ الهي ، اينها اگر با هم شدند، اين ملت اگر با هم شد، هيچ قدرتي نمي تواند او را بشكند.
اقتدار و پيروزي در سايه حفظ وحدت
همه فكر اين معنا باشيد، دنبال اين باشيد كه دائما درصدد اين باشيد كه اخوت خودتان
صفحه : 239
را حفظ كنيد. بين خودتان اخوت ايجاد كنيد، روحانيون در فكر اين باشند كه همه با هم اخوت داشته باشند و ملت را داشته باشند و حفظ كنند. ملت هم بايد فكر اين معنا باشندكه همه با هم با روحانيون و غير آن ، همه با هم باشند. مادامي كه اين وضع از براي شماباشد، شما پيروزيد. اگر يك روزي خداي نخواسته ، اين رمز پيروزي را از شما گرفتند،ديگر براي شما چيزي باقي نمي ماند. محتاج به اينكه خيلي قدرت اعمال بشود ندارد،يك كودتاي كوچكي از يك منافقي ، از يك چيزي ، كار را تمام مي كند. بايد شما در فكراين باشيد كه اسلام را شما در دنيا نيرومند كرديد، و اين همه صدايي كه در دنيا حالا بلندشده است دنبال اينكه "ما اسلام را مي خواهيم "، اين يك اشعه اي است كه از ايران به آنجا افتاده است ، سابقا يك همچو حرفهايي نبود. از اينجا اين شعاع در همه جا افتاده است و اين شعاع كار خودش را در همه جا خواهد كرد. شما اين مبداء را نگه داريد، اين مركز را حفظ كنيد و خودتان را حفظ كنيد، و اين شياطيني كه از جن و انس بر همه مامي خواهند سلطه پيدا كنند، دست رد بهشان بزنيد تا خداي تبارك و تعالي عناياتش را برشما دو چندان كند - بلكه صدچندان كند - و شما پيروز باشيد و مظلومين را هم به پيروزي برسانيد.
من از همه شما جوانهاي عزيزم و از همه كساني كه در راه اسلام دارند فداكاري مي كنند، در راه اسلام دارند جانبازي مي كنند، همه چيز خودشان را گذاشتند براي اسلام ،من تشكر مي كنم و تشكر من چيزي نيست ، خداي تبارك و تعالي تشكر مي كند.
والسلام عليكم و رحمه الله