عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 226 -  تهديد، تطميع و ايجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
صفحه : 226
هميم ؟ نزديك به ما، به اين معناست كه ما دو نفر نزديك به هميم يا مسئله ديگري است ؟اينها مسائلي است كه دست ما از آن تقريبا كوتاه است ، لكن ما بايد توجه به وظايف داشته باشيم . وقتي ما دستمان به قله نرسيد، لااقل رو به آن قله برويم ، راه را شروع كنيم ، بيراهه نرويم ، كنار نرويم . و راه را اگر شروع كرديم و اخلاص همراه او بود، تزكيه همراه او بود،دستگيري مي شود، خداي تبارك و تعالي دستگيري مي كند و با عنايت او ممكن است كه بعض مراتب حاصل بشود. و ما اميدواريم كه خداي تبارك و تعالي در اين روز عنايت كند به ما و به ملت ما و همان طوري كه جوانهاي ما را متحول كرد و آن نحو متحول كردكه همه مي بينيد و ما آرزوي آن تحول را داريم ، همه ما را متحول كند. و همه آنهايي كه راهرو اين راه هستند، عنايت بهشان بكند.
تهديد، تطميع و ايجاد نفاق در مبارزه با متجاوز
من قاصرم از اينكه راجع به تحولاتي كه حاصل شده براي جوانهاي ما، حاصل شده است براي ملت ما، بتوانم بگويم كه چه جور حاصل شده است ، چه تحول بزرگي است ،اين چه روحي است كه اينها پيدا كرده اند، چطور شده است كه يكدفعه اين جهش پيداشد. سالها زحمت مي خواهد تا به آستانه اين امر برسد، چه شد كه اينها اين طور سريع راه را طي كردند؟ اين جز اينكه انسان بگويد يك عنايت خاصي است از خداي تبارك وتعالي كه خدا اين عنايت را به اينها كرده است . آنها فداكاري مي كنند و او عنايت مي كند.و من اميدوارم كه ان شاءالله اين تحول براي همه و همه حاصل بشود.
آن چيزي كه من امروز مي خواستم عرض كنم ، اين است كه تحولاتي كه در دنيا شده است بسياريش را شما يعني آن كه در ايران شده است ديديد، بعض تحولات ديگري هم شده است . اخيرا انسان مي بيند كه - قبلا هم گاهي بود، اما حالا زيادتر شده است - يك تحولي شده است كه تحول انسانشناسي و اسلامشناسي ! پيشترها اگر يادتان باشد كارترادعا مي كرد كه ايران اسلام را نمي داند. حالا دارند همه ادعا مي كنند! مقامات امريكايي هم همين مطلب را مي گويند كه اينها اسلام را درست نمي دانند! قبلا بگين هم اين حرف