عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 223 -  اصلاح كشور در گرو اصلاح دانشگاه
صفحه : 223
ديگر صادر و ملتهاي ديگر را بيدار نموده است ، نمي تواند خودش را اداره كند؟ چرا!بايد كاري كنيد كه دانشگاههايمان روش توده هاي مردم را داشته باشد كه اگر ملتي چيزي را خواست ، خلافش را نمي توان بر آن تحميل كرد. شما ملاحظه كنيد توده هاي ميليوني ما چگونه منقلب شده اند و به اين معنا توجه كرده اند كه بايد در مقابل قدرتها بايستند.دانشگاه بايد مركز رشد چنين امري باشد كه متاسفانه نبوده است .
اميدوارم با زحمت شما آقايان و شورايعالي انقلاب فرهنگي ، دانشگاهي پيدا كنيم كه دانشگاه مردم باشد، نه دانشگاه خارج . ما بايد طوري جوانانمان را تربيت كنيم كه مسلمانان ديگر كشورها بفهمند كه تربيت در اينجا مفيد است . و اين را بدانيد كه اگردانشگاه درست كار كرد و خود را به دنيا عرضه نمود و مردم دنيا فهميدند كه دانشگاه ايران براي خودش كار مي كند، نه براي خارج ، قهرا مسلمانان ديگر كشورها به اينجاخواهند آمد.
اصلاح كشور در گرو اصلاح دانشگاه
دانش تنها فايده ندارد، بلكه دانش و تعهد با هم اند كه مي توانند انسان را به جايي برسانند كه محتاج ديگران نباشد و پيش خدا آبرومند باشد. البته اين كار مشكلات وناگواريهايي دارد، هركس بخواهد كار مثبتي انجام دهد، اين طور نيست كه همه از آن كارخوششان بيايد و آن را بپسندند. ممكن است كار حقي هم در ذايقه دسته اي تلخ بيايد،ولي كسي كه دنبال حق مي رود و براي رضاي خدا كار مي كند نبايد به فكر اين باشد كه به او چه گفته اند، يا چه مي گويند؛ بايد خدا را در نظر بگيرد و براي خدا كار كند. هر كس هرچي مي خواهد بگويد، كار خوب هم مخالف دارد. شما فكر اين باشيد كه كارتان خوب و پيش خدا آبرومند باشد، وقتي در اين فكر بوديد خدا هم شما را همراهي مي كند ومشكلاتتان را اصلاح مي نمايد، كه اگر دانشگاه اصلاح شد، كشور اصلاح مي شود. من به شما دعا مي كنم كه خدا شما را تاييد و موفق كند.
والسلام عليكم و رحمه الله