عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 221 -  غرور و خودخواهي در امور مبدا شكست انسان
صفحه : 221
عراق هستند و حاضر نيستند براي صدام جانشان را بدهند. اما در كشور ما وقتي مسئله ،مسئله اسلام و فداكاري در راه اسلام است ، مردم همه حاضرند، چون مردم ما مي داننددر صدر اسلام خود پيغمبر و ائمه آن طور فداكاري كردند و مسلمين صدر اسلام با آن كه عددشان كم بود آن گونه فعاليت كرده و جنگ كردند. و كشور ما بحمدالله به حسب نوع و اكثريت غالب افراد اين احساس را دارند كه براي اسلام و كشورشان خدمت كنند.
غرور و خودخواهي در امور مبداء شكست انسان
و شما آقايان مخصوصا روحانيون ، هرچه مي توانيد مردم و جوانان را تهذيب كنيد ومتوجه سازيد كه وقتي براي اسلام كار مي كنيم بايد به طور مهذب باشد كه اگر خداي نخواسته ، كارها با خودخواهي و غرور همراه شد، مبداء شكست انسان است . بايد اتكال به خدا باشد و خدمت براي خدا؛ خدمتي كه در هر جا انجام شد عبادت باشد، كما اينكه افرادي كه در بسيج و ساير جاها براي خدا خدمت مي كنند، همه در حال عبادت هستند وبسيج يك امر بسيار مهم و خوبي است .
اميدوارم با جديت شما و كساني كه در اين مراكز هستند، اين امر به پيش رود، و ايران كشوري شود كه در عين حال كه هركس مشغول كار خودش مي باشد، مستعد براي اين باشد كه هر روزي اعلام شد، همه براي دفاع حاضر بشوند، و يك چنين كشوري آسيب نخواهد ديد. ان شاءالله خداوند شما را موفق و مويد بدارد و من به شما دعا مي كنم .