عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 210 -  بيانات خطاب به وزير سپاه پاسداران "تلاش براي خودكفايي "
بيانات
زمان : صبح 8 فروردين 1364 / 6 رجب 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تلاش براي خودكفايي
مخاطب : رفيق دوست ، محسن "وزير سپاه پاسداران "
صفحه : 210
بسم الله الرحمن الرحيم
بايد همه مغزها بكار بيفتند تا خودمان هر چيزي را كه احتياج داريم بسازيم . خدا باشماست و اين بزرگترين پشتوانه است .