عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 209 -  نصرت الهي
صفحه : 209
شرق را مي خواهيم ، نه غرب را مي خواهيم . اگر شرق با ما بسازد و نخواهد به ما آن طمطراق شرقيت خودش را نشان بدهد، ما اهل جنگ نيستيم ، اگر غرب هم همين طورباشد ما نيستيم . هر يك از اينها بخواهند تعدي بكنند ما تا آخر نفرمان مي ايستيم مقابلش .
نصرت الهي
اگر چنانچه اين معنا در قلب ما واقع شده باشد كه نصرت كشور اسلامي ، نصرت خداست و نصرت بندگان خدا، نصرت خداست ، نصرت مظلومان ، نصرت خداست ،اين معنا اگر در قلب ما محكم بشود، از هيچ چيز نبايد بترسيم . و ان شاءالله نمي ترسيم وهيچ كس هم به ما نمي تواند كه غلبه كند و در همه جا هم پيروز هستيم . در همه جبهه ها؛در جبهه هاي جنگ ، در جبهه هاي صلح ، در جبهه هاي - عرض مي كنم كه - بيمارستان ،در همه جا پيروز هستيم . و من اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي به ما توفيق بدهد كه مابتوانيم به اين مقصدي كه مقصد انبياست برسيم . و ما ان شاءالله با هم باشيم و اين قافله را باهم به منزل برسانيم و اين امانت را به صاحب امانت رد كنيم .
والسلام عليكم و رحمه الله