عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 207 -  اسلام خواهي ملت ايران منشا دشمني ها
صفحه : 207
بايد وحدت داشته باشيم ، يعني حفظ كنيم وحدت را. وحدت هست ، لكن ادامه مي خواهد. ادامه بايد بدهيم ما اين وحدت را و او اين است كه به حرف كساني كه خداي نخواسته مي خواهند تفرقه بيندازند، به حرف آنها گوش ندهيم اصلش . البته در هر جايي هستند اشخاصي كه بخواهند كه فساد بكنند، لكن وقتي يك ملتي براي خدا وحدت رامي خواهد ايجاد كند و واحد باشد با ديگران ، اين ديگر گوشش به حرف اين كسي كه فساد مي خواهد بكند، بدهكار نيست . گوش آن آدمي بدهكار است كه در او يك سستي هست در اين جهت . در جهت معنويت و الهيت وقتي كه يك سستي باشد، آن وقت آن چيزهايي كه گفته مي شود، در انسان تاثير مي كند. تاثيرش هم كم كم زياد مي شود، يك وقتي انسان هم مي شود از آن وري . اما اگر اين جهت را محكم كرديم ما كه ما براي خدا،از خدا هستيم و براي خدا بايد عمل بكنيم و به خدا مراجعه مي كنيم ، انالله و انا اليه راجعون (7)ما از اوييم ، به او برمي گرديم ، او فرستاده ، برمي گرديم ، اگر ما اين را تحكيم كنيم درقلبمان كه ما از او هستيم ، و هر چه او گفته است بايد بكنيم . گفته است كه با هم بايد باشيدكه اگر با هم باشيد كسي نمي تواند شما را چه بكند، ما هم با هم بايد باشيم براي اطاعت خدا.
اسلام خواهي ملت ايران منشاء دشمني ها
اين نصرت خداست ، اين نصرتي است كه تخلف ندارد از نصرت هايي كه خدامي كند، ما او را نصرت مي كنيم ، ما بنده ضعيف ، نصرت بندگان خدا را براي او مي كنيم واو به واسطه عنايات زيادش اين را نصرت خودش حساب كرده است ، با اين كه غني ازهمه عالم است . نصرت ضعفا را، نصرت مظلومين را نصرت خودش حساب كرده است وگفته است : ان تنصروا الله و الا نصرت خدا يعني چه ؟ ما كي هستيم كه نصرت خدا را بكنيم ؟عالم كي هست ؟ همه موجودات عالم هيچند. نصرتي كه ما بكنيم از دين خدا، نصرتي كه بكنيم از بندگان خدا، خدا به عنايت خودش اين را نصرت خودش حساب كرده ،
-107 سوره بقره ، آيه 156: ((ما همه از خداييم و به سوي او باز مي گرديم )).