عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 20 -  پيام به مسلمانان جهان و حجاج در آستانه عيد قربان "فلسفه حج و رسالت حجاج "
پيام
زمان : 4 شهريور 1363 / 28 ذي القعده 1404(1)
مكان : تهران ، جماران
موضوع : فلسفه حج و رسالت حجاج در كنگره عظيم عبادي - سياسي حج
مناسبت : در آستانه عيد سعيد قربان
مخاطب : مسلمين ايران و جهان ؛ حجاج بيت الله الحرام
صفحه : 20
بسم الله الرحمن الرحيم
مبارك باد عيد سعيد بزرگ قربان بر مسلمانان جهان و بر ملت بزرگ مجاهد ايران كه با انقلاب كبير خود دست جهانخواران را از تجاوز به ميهن اسلامي شان قطع كردند؛ وبه خواست خداوند متعال و حمايت حضرت بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - خود را ازسلطه ستمگران شرق و غرب آزاد، و براي به ثمر رسيدن انقلاب بزرگ خويش بافداكاريهاي فوق طاقت به نهضت و جانبازي خود ادامه مي دهند، تا ان شاءالله مقصداعلي ، كه اجراي احكام نوراني اسلام است ، در كشور پياده شود.
عيد سعيد و مبارك در حقيقت آن روزي است كه با بيداري مسلمين و تعهد علماي اسلام تمام مسلمانان جهان از تحت سلطه ستمكاران و جهانخواران بيرون آيند. و اين مقصد بزرگ زماني ميسر است كه ابعاد مختلفه احكام اسلام را بتوانند به ملتهاي زير ستم ارائه دهند. و ملتها را با اسلام ناشناخته آشنا كنند، و فرصتها را براي اين امر بزرگ سرنوشت ساز مغتنم شمرده و از دست ندهند. و چه فرصتي بالاتر و والاتر از كنگره عظيم حج كه خداوند متعال براي مسلمانان فراهم آورده است . و مع الاسف ابعاد مختلف اين فريضه عظيم سرنوشت ساز به واسطه انحرافهاي حكومتهاي جور در كشورهاي اسلامي و آخوندهاي فرومايه درباري و كج فهميهاي بعضي از معممين و مقدس نماها در تمام
1- در صحيفه نور "دوره 22 جلدي "، ج 19، ص 41 ذيل تاريخ 7/6/63 درج گرديده كه به استناد تاريخ مندرج در دستخط امام خميني ، تاريخ 4 شهريور 63 صحيح است .
صفحه : 21
كشورهاي اسلامي در پرده ابهام باقي مانده است . كج فهماني كه حتي با تشكيل حكومت اسلامي مخالف ، و آن را از حكومت طاغوت بدتر مي دانند! كج فكراني كه فريضه بزرگ حج را محدود به يك ظاهر بي محتوا كرده ، و ذكر گرفتاريهاي مسلمانان و كشورهاي اسلامي را بر خلاف شرع و تا سرحد كفر مي شمارند. وابستگان به حكومتهاي جابرانحرافي كه فرياد مظلوماني را كه از گوشه و كنار جهان در اين مركز فرياد جمع گرديده اند. زندقه و برخلاف اسلام وانمود مي كنند. بازيگراني كه براي عقب نگه داشتن مسلمانان و باز كردن راه براي غارتگران و سلطه جويان ، اسلام را در كنج مساجد و معابدمحصور نموده اند و اهتمام به امر مسلمين را بر خلاف اسلام و وظايف مسلمانان وعلماي اسلام معرفي مي كنند. و مع الاسف دامنه تبليغات گمراه كننده به قدري بوده وهست كه دخالت در هر امر اجتماعي و سياسي را در جامعه مسلمين برخلاف وظايف روحانيون و علماي دين مي دانند؛ و دخالت در سياست را گناهي نابخشودني مي خوانند؛و فريضه نماز جمعه را به يك صورت خشك مقصور كرده و تجاوز از اين حد را ضداسلام مي دانند. و بايد گفت اسلام غريب و ناشناخته است ، و ملتهاي اسلامي منزوي وناآشنا به حقايق اسلامند.
اكنون بر علماي اسلام و نويسندگان و دانشمندان و هنرمندان و فيلسوفان و محققان وعارفان و روشنفكراني كه از اين مسائل رنج مي برند و به حال اسلام و مسلمين تاسف مي خورند، در هر منطقه و داراي هر مذهب و مسلكي كه هستند، لازم است براي جلوگيري از اين خطر عظيم كه اسلام و مسلمين گرفتار آن هستند دامن همت به كمرزنند، و با هر وسيله ممكن در مساجد و محافل و مجالس عمومي مسلمانان را هشداردهند و از آنان غفلت زدايي نمايند، و آنان را براي يك نهضت عمومي اسلامي مهياكنند. و بايد بدانند كه اين امري است ممكن و شدني ، ولي محتاج به كوشش و فداكاري مي باشد. ملت ايران - اعزهم الله - راه عذرها را مسدود نموده ، و اثبات نمود كه در مقابل قدرتهاي بزرگ مي توان ايستاد و حق انساني خود را باز پس گرفت . و با اتكال به قدرت لايزال حق تعالي ، كه وعده نصرت به شرط آنكه حق را ياري دهيم عنايت فرموده است ،
صفحه : 22
هراس به خود راه ندهند كه ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم . (2) و براي تحقق اهداف اسلامي ، كه در مقدمه آن كوتاه كردن دست قدرتمندان منحرف و مخالف اسلام ازكشورهاي اسلامي و رفع موانع داخلي و خارجي مي باشد، همت گمارند؛ و با احزاب وحكومتها و گروهها و اشخاصي كه با نهضتهاي اسلامي ، كه بحمدالله تعالي در آستانه رشد و شكل گيري است ، مخالفند مقابله نموده ، و مبارزه با آنان را در سرتاسر جهان سرلوحه برنامه هاي خود قرار دهند؛ و مطمئن باشند كه با وعده صريح خداوند تعالي ،توفيق پيشرفت حاصل شود و مظلومان از دست ستمگران نجات يابند.
اكنون كه در آستانه فريضه مباركه حج هستيم ، لازم است توجهي به ابعاد عرفاني وروحاني و اجتماعي و سياسي و فرهنگي آن داشته باشيم . باشد كه اين امر راهگشايي براي قدمهاي موثر ديگر باشد. در اين موضوعات بسياري از دوستان متعهد مطالبي گفته اند. اينجانب نيز اشاره اي گذرا تنها به بعض ابعاد آن مي كنم ؛ شايد تذكري از آن حاصل شود. از آنجا كه در اين مناسك عجيب ، از اول "احرام " و "تلبيه " تا آخر مناسك ،اشاراتي عرفاني و روحاني است كه تفصيل آنها در اين مقال ميسر نيست ، اكتفا به بعض اشارات تلبيه ها مي كنم .
لبيكهاي مكرر از كساني حقيقت دارد كه نداي حق را به گوش جان شنيده و به دعوت الله تعالي به اسم جامع (3) جواب مي دهند. مسئله ، مسئله حضور در محضر است ومشاهده جمال محبوب . گويي گوينده از خود در اين محضر بيخود شده و جواب دعوت را تكرار مي كند. و دنباله آن سلب شريك به معناي مطلق (4) آن مي نمايد، كه اهل الله مي دانند، نه شريك در الوهيت فقط. گرچه سلب شريك در آن نيز شامل همه مراتب ، تافناي عالم در نظر اهل معرفت است ؛ و حاوي جميع فقرات "احتياطي " و "استحبابي "
2- بخشي از آيه 7 سوره محمد "ص ": "اگر خدا را ياري كنيد، شما را ياري خواهد كرد و پايداري خواهد بخشيد".
3- اسم جامع الهي ، "الله " است كه در تلبيه "لبيك گفتن حاجيان " مكرر بر زبان جاري مي شود.
4- همان گونه كه توحيد بر سه قسم است : توحيد ذاتي ، توحيد صفاتي و توحيد افعالي . در قبال هر يك از آنها شرك قرار دارد يعني : شرك ذاتي ، شرك صفاتي و شرك افعالي . و منظور از شرك به معناي مطلق آن ، هر سه قسم شرك است .
صفحه : 23
است ، مثل "الحمد لك و النعمه لك " و "حمد" را اختصاص مي دهد به ذات مقدس ،همچنين نعمت را؛ و نفي شريك مي كند. و اين نزد اهل معرفت غايت توحيد است . و به اين معناست كه هر حمدي و هر نعمتي كه در جهان هستي تحقق يابد حمد خدا و نعمت خداست بدون شريك . و در هر موقف و مشعري و وقوف و حركتي و سكون و عملي ،اين مطلب و مقصد اعلي جاري است . و خلاف آن ، "شرك " به معناي اعم است ، كه همه ما كوردلان به آن مبتلا هستيم . بگذارم و بگذرم .
و از همه ابعاد آن مهجورتر و مورد غفلت تر، بعد سياسي اين مناسك عظيم است كه دست خيانتكاران براي مهجوريت آن بيشتر در كار بوده و هست و خواهد بود. ومسلمانان امروز و در اين عصر - كه عصر جنگل است - بيشتر از هر زمان موظف به اظهارآن و رفع ابهام از آن هستند؛ زيرا بازيگران بين المللي با اغفال مسلمين و عقب نگه داشتن آنان از يك سو، و عمال سودجوي آنان از سوي ديگر، و غفلتزدگان نادان ازطرفي ، و آخوندهاي درباري يا كج فهم از سوي ديگر، و متنسكان جاهل (5) از يك طرف ، دانسته يا ندانسته پشت در پشت هم ايستاده و در محو اين بعد سرنوشت ساز ونجات دهنده مظلومان در فعاليت هستند. و لازم است متعهدان و بيداران و دلسوزان براي غربت اسلام و مهجوريت اين بعد در احكام اسلام ، بويژه حج كه اين بعد در آن ظاهرترو موثرتر است ، با قلم و بيان و گفتار و نوشتار به كوشش برخيزند؛ خصوصا در ايام مراسم حج ، كه پس از اين مراسم عظيم انسانها مي توانند در شهر و ديار خود با توجه به اين بعدعظيم مسلمانان و مظلومان جهان را بيدار، و براي خروج مظلومان جهان از تحت فشارهاي روز افزون ستمگران مدعي حمايت از صلح به حركت وادارند. و پر واضح است كه اگر در اين كنگره عظيم جهاني ، كه همه اقشار ملتهاي مظلوم اسلامي از هرمذهب و ملت و داراي هر زبان و مسلك و هر رنگ و قشر، ولي با زي واحد و لباس مشابه ، دور از هر آلايش و آرايش ، اجتماع نموده اند مسائل اساسي اسلام و مسلمين و
5- زاهدان و عابدان نادان .
صفحه : 24
مظلومان جهان از هر فرقه حل نشود و حكومتهاي مستكبر و زورگو سر جايشان ننشينند،از اجتماعات كوچك منطقه اي و محلي كاري برنخواهد آمد و راه حل فراگيري به دست نخواهيم آورد.
بيت الله الحرام ، اول بيتي است كه براي "ناس " بنا شده . (6) بيت همگاني است . هيچ شخصيتي و هيچ رژيمي و هيچ طايفه اي حق تقدم در آن را ندارد. اهل باديه وصحرانشينان و خانه به دوشان با عاكفان كعبه و شهرنشينان و دولتمردان در آن يكسانند(7). اين بيت معظم براي ناس بنا شده ، و براي قيام ناس و نهضت همگاني ، و براي منافع مردمي . و چه نفعي بالاتر و والاتر از آنكه دست جباران جهان و ستمگران عالم ازسلطه بر كشورهاي مظلوم كوتاه شود، و مخازن عظيم كشورها براي مردم خود آن كشورها باشد. بيتي كه براي قيام تاسيس شده است ، آن هم قيام ناس و للناس ، پس بايدبراي همين مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود، و منافع ناس را در همين مواقف شريف تامين نمود، و رمي شياطين بزرگ و كوچك را در همين مواقف انجام داد. مجرد كليدداري بيت و سقايت (8) حجاج و عمارت مسجدالحرام كافي نيست و مربوط به مقصدنيست . ساده بودن بيت و مسجد، همچون زمان ابراهيم و صدر اسلام و به هم پيوستن مسلمين در آن مكان بي آلايش و وافدين (9) بي پيرايش هزاران مرتبه بالاتر است از تزئين كعبه و بناهاي مرتفع عظيم و غافل شدن از مقصد اصلي كه قيام ناس و شهود منافع ناس است . اجعلتم سقايه الحاج و عماره المسجد الحرام كمن آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد في سبيل الله لا يستوون عندالله و الله لا يهدي القوم الظالمين . (10) گويي آيه شريفه در عصر ما نازل شده و گوياي حال ماست . در عصر حاضر سرگرمي به سقايت و معيشت حجاج و به عمارت و تزئين مسجد
6- اشاره به آيه 96 سوره آل عمران .
7- اشاره به آيه 25 سوره حج .
8- آب دهي و آب رساني .
9- فرستادگان .
10- سوره توبه ، آيه 19: "آيا آب دادن به حاجيان و عمران و آباداني مسجد الحرام را قرار داديد مانند آن كسي كه به خدا وروز قيامت ايمان آورده و در راه خدا جهاد كرده است ! يكسان نيستند نزد خدا، و خدا گروه ستمكاران را هدايت نكند".
صفحه : 25
الحرام ، و غفلت از ايمان به خدا و روز جزا و كناره گيري از جهاد في سبيل الله را ظلم ، وكساني كه چنين كنند را ظالم محسوب داشته است . ايمان به خداي تعالي و روز جزاانسانها را به جهاد في سبيل الله و قيام براي حق و عدل سوق مي دهد. و خداوند قومي راكه چنين نباشند هدايت نمي فرمايد، كه اينان ظالمانند.
خداي تعالي و رسول عظيم الشان - صلي الله عليه و آله - در روز حج بزرگ ندا دادندو فرياد سر دادند كه خدا و رسول بري هستند از مشركان : و اذ ان من الله و رسوله الي الناس يوم الحج الاكبر ان الله بري من المشركين و رسوله (11) در آن روز خط امريكا و آخوندهاي درباري تامين كننده منافع شيطان بزرگ نبودند كه فتوا دهند - العياذ بالله - خدا و رسول بر خلاف مناسك حج دستور داده و عمل مي كنند، و بايد حج از اين مسائل به دور باشد.روزي كه ولي الله الاعظم ، امام عصر - عجل الله تعالي فرجه الشريف ظاهر شوند و دركعبه نداي عدالت سردهند و بر خلاف ظالمان و كافران فرياد كشند، همين آخوندهاهستند كه او را تكفير كنند و از ستمگران پشتيباني نمايند. خداوند ان شاءالله تعالي اسلام ومسلمين را از شر ستم پيشگان نگهداري فرمايد.
اينك تذكراتي هر چند تكراري را به عرض برادران و خواهران مي رسانم ؛ اميد است ان شاءالله تعالي به ديده عنايت توجه نمايند.
1- مراتب معنوي حج ، كه سرمايه حيات جاودانه است و انسان را به افق توحيد و تنزيه نزديك مي نمايد، حاصل نخواهد شد مگر آنكه دستورات عبادي حج به طور صحيح وشايسته و مو به مو عمل شود، و حجاج محترم و روحانيون معظم كاروانها تمام هم خود راصرف در تعليم و تعلم مناسك حج كنند. و بر مسئله دانان است كه از همراهان خودمواظبت كنند، كه خداي نخواسته تخلف از دستورات نشود. و بعد سياسي و اجتماعي آن حاصل نمي گردد، مگر آنكه بعد معنوي و الهي آن جامعه عمل پوشد، و لبيكهاي شماجواب دعوت حق تعالي باشد و خود را محرم براي وصول به آستانه محضر حق تعالي
11- بخشي از آيه 3 سوره توبه : "در روز حج بزرگ از جانب خدا و پيامبرش به مردم اعلام مي شود كه خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند".
صفحه : 26
نماييد، و لبيك گويان براي حق نفي شريك به همه مراتب كنيد و از "خود"، كه منشاءبزرگ شرك است ، به سوي او - جل و علا - هجرت نماييد. و اميد است براي جويندگان ،آن موتي كه دنبال هجرت است حاصل آيد؛ و اجري را كه "علي الله " است دريافت نمايند. و اگر جهات معنوي به فراموشي سپرده شود، گمان نكنيد كه بتوان از چنگال شيطان نفس رهايي يابيد. و تا در بند خويشتن خويش و هواهاي نفساني خود باشيد،نمي توانيد جهاد في سبيل الله و دفاع از حريم الله نماييد. شما عزيزان قدري به خود آييدو سلحشوران جمهوري اسلامي را كه پيروزيهاي خداپسندانه اي براي اسلام و كشوراسلامي كسب كرده اند، و اكنون جمعي از شهداي زنده آنان با شما در مناسك حج شريك هستند، بنگريد؛ و از تحول عظيمي كه موجب اينهمه فداكاري در آنان شده است عبرت بگيريد. و مسلمانان بدانند تا يك درجه از اين تحولات در آنان حاصل نشود،شيطان نفس اماره و شياطين خارج نخواهند گذاشت كه به فكر امت اسلامي و مظلومان جهان باشند. از خداوند تعالي توفيق همگان را خواهانم .
2- شما از كشور پيروزمندي كه سالها تحت فشار ستمشاهي دست و پا زده و با عنايت خداوند تعالي و دعاي خير بقيه الله - ارواحنا فداه - قيد و بندها را با تحمل مصيبات جانكاه گسيخته و هزاران شهيد و جانباز در راه مقصد تقديم اسلام نموده است عازم حج شده ايد. شما حامل پيام ملتي هستيد كه با انقلاب خود كشوري را كه مي رفت با شرقزدگي و از آن بيشتر غربزدگي در الحاد و فساد و فحشا غرق شود نجات داده ، و حكومت اسلامي را به جاي حكومت طاغوتي جايگزين نموده اند. همان مردمي كه تصميم دارندبا صدور پيام انقلاب اسلامي شان نه تنها كشورهاي اسلامي ، كه مستضعفان جهان را به اسلام عزيز و حكومت عدل اسلامي آشنا سازند. شما نمايندگان مردمي هستيد كه انقلاب اسلامي شان ، با عمر كوتاه خود و گرفتاريهاي طاقت فرساي حاصل از رويارويي با دو ابرقدرت و مقابله دو بلوك شرق و غرب با آن و خرابكاريهاي تروريستهاي وابسته به دو جناح ستمگر، تنها و تنها به بركت اسلام و نورانيت آن و مقاومت مردم توانسته است كشورهاي اسلامي را در شرق و غرب ارض و مظلومان جهان را در سراسر گيتي
صفحه : 27
تكان داده و به اسلام جلب نمايد؛ و توانسته است نداي اسلام را هر چند ضعيف به گوش جهانيان رسانده و نظر آنان را به خود جلب كند. شما حجاج محترم بيت الله الحرام حامل پيام اين ملت و نمايندگان اين كشور هستيد. در اين صورت موقعيت شما بسيار حساس ووظيفه شما سنگين است . يا ان شاءالله ، چنانچه انتظار مي رود، با رفتار شايسته و اخلاق اسلامي و انقلابي خود نظر همگان را جلب كرده و چهره انقلاب اسلامي را آن گونه كه هست به نمايش ملتهاي جهان مي گذاريد و توجه آنان را با برخوردهاي برادرانه ومحبت آميز به انقلاب بزرگ ايران جلب مي نماييد و عملا تبليغات فاسد مغرضانه بوقهاي تبليغاتي را خنثي مي نماييد، كه در اين صورت حج شما مقبول و اجر شما مضاعف خواهد بود. و يا خداي نخواسته بعضي از بيخبران برخلاف آنچه ذكر شد عمل مي نمايند- كه اميد است ننمايند - كه در اين صورت در محضر خدا و خانه او و قبله مسلمانان مرتكب گناهي عظيم شده و از صف حجاج بيت الله الحرام و زائران قبر رسول خدا -صلي الله عليه و آله - و ائمه معصومين در بقيع خارج مي شوند، و با كوله باري از گناه به منازل خود بر مي گردند.
3- بسيار محتمل است كه عده اي از منحرفان و دشمنان انقلاب و اسلام براي بدنام كردن حجاج محترم و مشوه نمودن چهره انقلاب ، بلكه اسلام ، در اين سفر شركت كنند وبه صفوف حجاج محترم به پيوندند و دست به كارهاي ناشايسته و مخالف دستورات اسلام زنند، و گاه باعث شوند كه بعض متدينين هم گول خورده و از آنها، به توهم آنكه تكليف انقلابي است ، تبعيت كنند و به دست مخالفان انقلاب ، كه با دقت در صدد يافتن نقاط ضعف و خرده گيري از حجاج ايراني مي باشند، بهانه دهند؛ مخالفاني كه همراه كاروانان و راهپيمايان و اجتماعات در مواقف شريفه مي باشند مطالب را صد چندان كرده و به رسانه هاي گروهي مخالف مخابره نموده ، و موجب تضعيف انقلاب مي شوند. دراين صورت ، بر تمام حجاج محترم ، خصوصا روساي كاروانها و روحانيون محترم واشخاص هوشيار، لازم است تا با دقت بسيار مواظب حركات و سكنات و رفتار حجاج باشند؛ و به مجرد رويت يك امر انحرافي طرف را نهي كنند. و اگر ديدند اصرار دارد و
صفحه : 28
در صدد فساد است ، به نحوي كه به ملايمت و موعظه حسنه نزديكتر است از آن جلوگيري نمايند؛ و به ديگران هشدار دهند كه او را از صفوف خود خارج كنند. و متوجه باشند كه گاهي مفسدان مي خواهند جار و جنجال و تشنج ايجاد كنند. بايد از اين گونه امور احتراز نمايند.
4- مسلمانان حاضر در مواقف كريمه ، از هر ملت و مذهب كه هستند، بايد به خوبي بدانند كه دشمن اصلي اسلام و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشان - صلي الله عليه و آله و سلم - ابر قدرتها، خصوصا امريكا و وليده فاسدش اسرائيل است كه چشم طمع به كشورهاي اسلامي دوخته و براي چپاول مخازن عظيم زيرزميني و روي زميني اين كشورها از هيچ جنايت و توطئه اي دست بردار نيستند. و رمز موفقيت آنان در اين توطئه شيطاني تفرقه انداختن بين مسلمانان ، به هر شكل كه بتوانند، مي باشد. در مراسم حج ممكن است اشخاصي ، از قبيل ملاهاي وابسته به خود، را وادار كنند كه اختلاف بين شيعه و سني ايجادكنند؛ و آنقدر به اين پديده شيطاني دامن زنند كه بعض ساده دلان باور كنند و موجب تفرقه و فساد شوند. برادران و خواهران هر دو فرقه بايد هوشيار باشند. و بدانند كه اين كوردلان جيره خوار با اسم اسلام و قرآن مجيد و سنت پيامبر مي خواهند اسلام و قرآن وسنت را از بين مسلمين برچينند؛ يا لااقل به انحراف كشانند. برادران و خواهران بايدبدانند كه امريكا و اسرائيل با اساس اسلام دشمنند؛ چرا كه اسلام و كتاب و سنت را خارراه خود و مانع از چپاولگري شان مي دانند؛ چرا كه ايران با پيروي از همين كتاب و سنت بود كه در مقابل آنان بپاخاست و انقلاب نمود و پيروز شد. امروز توطئه بر ضد ايران وحكومت آن و حزب الله در حقيقت توطئه براي محو اسلام و كتاب و سنت است . و ايران بهانه اي بيش نيست . اينان با ايران زمان شاه كه حكومتش جان نثار آنان بود و ايران را درهمه چيز وابسته به آنان كرده و نقشه اسلام زدايي را دنبال مي كرد بسيار موافق بودند. و باايران امروز كه دستشان را از منابع و مخازن كشورمان قطع كرده و مستشاران و وابستگان به آنان را از كشور رانده است مخالفند. از طرف ديگر، دشمن حقيقي آنها هم اسلام است . مگر آنكه اسلامي ساخته و پرداخته بعضي حكومتها و آخوندهاي بدتر از
صفحه : 29
آنان باشد كه با آن موافقند. و آن اسلام نيز حامي آنان و مدافع منافع آنان است . و از آن ديدگاه است كه فرياد مظلومانه حجاج ايراني را در مركز وحي و مهبط اذان من الله و رسوله الي الناس يوم الحج الاكبر ان الله بري من المشركين و رسوله در گلو خفه مي كنند و به كفر آنان فتوامي دهند. پس ، در اين مقطع زماني تكليف الهي حجاج است كه اگر مطلبي از گويندگان شنيدند كه بوي ايجاد اختلاف بين صفوف مسلمانان را مي دهد، انكار كنند؛ و برائت ازكفار و سردمداران آنان را از وظايف خود در مواقف كريمه بدانند؛ تا حج آنها حج ابراهيمي ابوالانبيا- صلوات الله عليه - باشد و حج محمدي - صلي الله علي و آله و سلم . والا ما اكثر الضجيج و اقل الحجيج (12) درباره آنها صادق است .
5- به حجاج محترم ايراني ، كه حامل پيام اسلام و قرآن كريمند و حامل پيام انقلاب اسلامي مي باشند، سفارش كرده و مي كنم كه در آن مواقف شريفه - چه در مكه معظمه وچه در مدينه منوره - مدارا با مسلمين و مسالمت را حتي با مامورين آنجا از دست ندهيد؛و در آن مراكز، كه محل امن است ، به مقابله برنخيزيد و با همه با اخلاق انساني - اسلامي برخورد كنيد؛ و با نصيحت برادرانه و موعظه حسنه ، همه مسلمانان را از اعمال خشونت بازداريد، و به دستور خداوند تعالي با جاهلان مدارا نماييد؛ و با دقت متوجه حركات وسكنات خود و دوستانتان باشيد. و اگر مخالفان شما بر خلاف دستورات قرآن كريم باشمار رفتار كردند، مقابله به مثل نكنيد، تا در پيشگاه خداوند تعالي آبرومند و مطيع باشيد. و بايد بدانيد كه انسان در اجتماعات بزرگ ، نظير راهيپماييها، تحت تاثير واقع مي شود و چه بسا كه از خود بيخود شود و از يك شعار و فرياد بي توجه تبعيت كند؛ و چه بسيار كه در اجتماعات حج و راهپيماييها، كه بايد با آرامش و مسالمت انجام گيرد، يك ويا چند نفر منحرف جنجال انگيز شعاري دهند كه با موازين اسلامي وفق ندهد، ولي باظاهر شورانگيزشان در نفوس اثر گذارند و انحراف را تحميل نمايند. لازم است حجاج محترم ايراني با دقت با اين مسائل توجه داشته باشند. و كساني كه كارگردانان
12-- "چه بسيارند ناله و فرياد كنندگان ، و چه اندكند حج گزاران ".
صفحه : 30
راهپيماييهاي مسالمت آميز هستند، تمام شعارها را با دقت تنظيم كنند. و قبل از شروع راهپيمايي ، عده اي كه متوجه جهات مختلف هستند و از مسائل سياسي و اجتماعي آگاهي دارند، با مشورت از نماينده اينجانب ، جناب حجت الاسلام آقاي موسوي خوئيني ها، شعارهايي را تهيه نموده و مردم را توجيه نمايند؛ و اعلام شود كه همه موظف به تبعيت از شعارهاي تنظيم شده هستند، و به ديگر شعارها جواب ندهند. و بايد نظم وآرامش را حفظ نمايند.
6- ملت و دولت ايران ، در حالي كه از بسياري از دولتهاي منطقه مخالفتهاي بيجا ديده است ، هرگز نمي خواهد از اخوت اسلامي چشم پوشي نموده و به اعمال قدرت دست زند. حكومتهاي منطقه در عوض آنكه همه دست در دست هم منطقه را از دست قدرتهاي بزرگ ، كه به آنها به چشم وابسته مي نگرند، نجات دهند، و نيز به جاي آنكه درمقابل كساني كه ثروتهاي سرشار آنان ، خصوصا نفت ، را به رايگان مي برند بايستند، و به جاي آنكه منطقه را از لوث وجود اسرائيل پاك كنند، همه كوشش خود را در معارضه بادولت و ملت ايران خلاصه كرده اند! اينان با دشمن و متجاوز به ايران ، كه اگر فرصت پيداكند به همه منطقه تجاوز مي نمايد، همدست شده و بر ضد ايران ، كه جرمي جز پياده كردن احكام اسلام ندارد، همكاريهاي همه جانبه مي كنند. اينان بايد بدانند كه دولت ايران با قدرت عظيمي كه از عنايات خداوند تعالي و پشتيباني ملت چهل و چند ميليوني سرچشمه مي گيرد قدرت مقابله به مثل را دارد. و اين به وضوح ثابت شده است كه امريكاو ديگر قدرتمندان در موارد گرفتاري دولتهاي وابسته ، تنها به اظهار پشتيباني لفظي واحيانا به فروش سلاحهاي ابتدايي با قيمتهاي بالا اكتفا نموده ، و هرگز مشكلي از آنان رانمي گشايند. نمي توانند بگشايند، چرا كه تصادم قدرتها در جهان بيش از اين اجازه دخالت آشكاراي آنان را نمي دهد. با تمام اين اوصاف ، ما هميشه دست برادري خود رابراي از بين بردن نفوذ ابرقدرتها به سوي كشورهاي اسلامي دراز كرده ايم . شماحكومتهاي منطقه ديديد كه صدام را امريكا و هم قطاران آن به چه بليه اي دچار كردند.
صفحه : 31
در حالي كه ايران در انقلاب و آشفتگي به سر مي برد، او را به نويد "سرداري قادسيه "(13)وادار كردند تا از زمين و دريا و هوا به كشور ما هجوم آورد. و خيانت بعضي ازدست اندركاران آن وقت نيز فرصتي بيشتر به او داد. مع ذلك ، با همه آشوبها وگرفتاريهايي كه نيروهاي سلحشور دريايي ، هوايي و زميني با آن دست به گريبان بودند،در كنار سپاه و بسيج و نيروهاي مردمي ، دشمن را كه مناطق وسيعي از كشور را غافلگيرانه مورد تجاوز قرار داده بود در همان محلها ميخكوب نمودند؛ و پس از مدتي نه چندان زياد با همه پشتيبانيهايي كه از اطراف به او مي شد آنها را از كشور خود راندند. و وضعيت امروز اين دشمن خدا را نيز مي بينيد و مي دانيد كه ديگر دولتهاي منطقه در مقايسه باصدام چندان مهم نيستند. صدام امروز در اين لجنزار مخوف براي يافتن راه نجات دست و پا مي زند، و فريادش به جايي نمي رسد. ايران اگر او را يك انسان متعادل مي دانست ،اميد نجاتي براي او بود. ولي با روحيه جنون آميزي كه از او آشكار است ، ملت ما اجازه نمي دهد كه جنايات نابخشنودني او را ناديده بگيرند و او را براي ادامه خيانت به حال خود گذارند. پس ، او را در حال اضطراب جانكاه و موت و حيات تا موقع مقتضي نگاه مي دارند.
و اينجانب به شما دولتهاي منطقه هشدار مي دهم كه با مشورت با عقلا و تفكر درآينده خود، بدون توجه به وعده هاي امريكا و دوستانش ، كه مي خواهند شما را گرفتاركنند و با تخيلات نابجا همچون صدام عفلقي شما را به دام مي اندازند تا خود را در منطقه هر چه بيشتر حاضر كنند و سرنوشت منطقه را به دست گيرند، خود را از اين مهلكه كنارگيريد. و مطمئن باشيد كه دولتي چون دولت ايران ، كه متعهد به اسلام است و از فرامين الهي تخطي نمي كند، اگر دست برادري او را فشار دهيد هرگز ضرر نمي بينيد. و چه بهتركه دولتهاي منطقه تمام نيروي خود را براي محو اسرائيل از جغرافيا تجهيز كنند.
اسرائيل ، مفسدي كه فلسطينيان مظلوم را بدين روز انداخته و به لبنان قهرمان آنهمه ظلم
13- صدام حسين خود را در جنگ تحميلي عليه ايران ، سردار قادسيه خواند. ((قادسيه )) نام مكاني است در نزديكي شهرنهاوند كه معروفترين نبرد ميان اسلام با لشكريان يزدگرد سوم ، پادشاه ساساني در آنجا رخ داد و به همان نام مشهور شدكه سرانجام نبرد به پيروزي اعراب تمام شد.
صفحه : 32
كرده و به كشورهاي منطقه تعدي و تجاوز نموده است . چه چيز بهتر از اينكه دولتهاي منطقه دست در دست هم نهند و منطقه را از شر اسرائيل و امريكاي طرفدارش نجات دهند. و من كرارا تذكر داده ام كه اسرائيل از نيل تا فرات را از خود مي داند، و شما راغاصب سرزمينهاي خويش مي شمرد، گرچه اكنون جرات اظهار صريح آن را ندارد.چنانچه صدام ، برادر اسرائيل ، نيز براي سلطه بر منطقه تلاش مي كند. و بر فرض باطل با به قدرت رسيدن ، آرامش را از همه سلب مي نمايد.
اينجانب نصيحت برادرانه به شما نمودم ؛ اكنون خود دانيد. و به دولتهاي نظيرحكومت مصر هشدار مي دهم كه مبادا گول توطئه امريكا را بخورد، و به بهانه مين گذاري در درياي سرخ و كانال سوئز، كه سر و صداي آن را به قدري بلند كرده اند كه انسان مطمئن مي شود كه چيزي جز توطئه ابر قدرتها نيست ، دست به اعمال ماجراجويانه اي بزند. و همان طور كه همه مي دانند، تا كنون اصل قضيه در پرده ابهام است . از طرف ديگر، آسيب ديدن چند كشتي و جنجال دولتهاي استعمارگري چون امريكا و انگلستان و فرانسه خود نشان ، دهنده نقشه حضور بيشتر آنان در آن منطقه است . كه هر چه اين هياهوها دامنه دارتر مي شود، انسان به پوچ بودن دعوي مطمئنتر مي گردد. و در هرصورت ، اگر مصر با دولت و ملتي مثل ايران كه براي بستن دست ستمكاران انقلاب نموده است بخواهد مقابله كند، بايد بداند كه ملتهاي مسلمان و انقلابي جهان او رامحكوم نموده و ساكت نخواهند نشست . صلاح حال امثال مصر آن است سرنوشت خودرا به دست امريكا و دوستانش ندهد و خود را بي جهت وارد معركه نكند.
و از خداوند تعالي پيروزي اسلام و خذلان كفر، و بيداري مسلمانان و تعهدشان را درپيشبرد مقاصد اسلامي خواستارم . والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته .
4 شهريور 63 / 28 ذي القعده 1404
روح الله الموسوي الخميني