عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 2 -  سخنراني در جمع اعضاي شوراي مديريت حوزه قم "مسئوليتهاي روحانيت و حوزه ها"
سخنراني
زمان : ؟
مكان : تهران ، جماران
موضوع : بيان مسئوليتهاي خطير روحانيت و حوزه هاي علميه
حضار: اعضاي شوراي مركزي مديريت حوزه علميه قم
صفحه : 2
بسم الله الرحمن الرحيم
.. . فقه را تقويت كنيد، مبادي فقه را تقويت كنيد و اين هم لازم است به اينكه آقاياني كه لايق اين كار هستند دعوت كنيد، ازشان تقاضا كنيد، كه لازم نيست يك حوزه صد نفري يا دويست نفري باشد، حوزه از دو نفر شروع بشود بعد درست بشود وقتي براي خدا شد دو نفر باشد، ده نفر باشد، صد نفر باشد، اگر اين كار بشود كه هم حوزه علميه باشد كه جهات علمي خيلي درش قوي باشد، و هم اخلاقي باشد كه جهات اخلاقي را القا بكند تمام اين مقاصدي كه حضرتعالي (1) داريد ان شاءالله اميدوارم خداوندتاييد كند و محقق بشود.
و باز هم عرض مي كنم مايوس نباشيد، اين حوزه آنقدر بالا و پايين رفته است تا حالارسيده به اينجايي كه رسيده است كه ملاحظه مي فرماييد. البته با اين جمعيت نمي شوداين جمعيت را كنترل كرد، اين شكي نيست كه نمي شود، با زور هم نمي شود، اين را بايدبا نرمش ، با نصيحت ، با اخلاق ، با اينطور چيزها اين كارها را انجام بدهد. و من اميدوارم كه موفق بشويد امثال جنابعالي و ديگران كه اين كار را انجام بدهند و من چون ديگرخيلي در حضور آقايان هم نبايد زياد حرف بزنم از اين جهت معذرت مي خواهم . من ازخداوند تعالي سلامت همه آقايان را مي خواهم .
و اخيرا، عرض مي كنم كه اين كشور مال شماست كشور اسلامي است ، اسلام است ،اسلام مال شماست يعني آن چيزي كه سردمدار اسلام است روحانيت است . اين عددي
1- آقاي علي مشكيني .
صفحه : 3
كه الان در اين اتاق كوچك نشستند و بزرگان اين حوزه ها هستند، اينها مسئوليتشان خيلي زياد است . اينها بايد اين امانت خدا را كه دستشان الان آمده است و مي توانند كاربكنند اين امانت را حفظش بكنند به اينكه در هرجا هستند مردم را دعوت كنند به اينكه استقامت كنند مردم ، سستي يك وقت نشود. تا اينجا كه رسيده براي استقامتي بوده كه ازناحيه روحانيون و ملت بوده ، اين ملت را نگه داريد شما آقايان ، ائمه جمعه از همه بيشترمسئول اين امر هستند كه اين ملت را نگه دارند در اين حال ، انقلاب ما هم نگذاشته ، يعني انقلابمان به ثمر نرسيده و بايد برسد، و اميدواريم برسد. لكن بايد مردم را نگذاريدمايوس كنند، يك عده اي بيفتند هي آيه ياس بخوانند، مايوس كنند مردم را. مردم را بايدقوي كنيد، دلشان را قوي كنيد كه با دل قوي همين طور كه الان جوانان ما بحمدالله هستندو انسان وقتي آنها را نگاه مي كند حسرت مي برد. خدا مي داند من وقتي كه اين جمعيت رامي بينم ، با آن گشاده رويي دارند طرف مرگ مي روند، من ناراحت مي شوم از اينكه ماچرا اينطور هستيم . خدا ان شاءالله كه اينها را حفظ كند براي شما، و شما را حفظ كند براي آنها. و شما مردم را دعوت كنيد به اينكه استقامت كنند، و باشند در صحنه ، كه ان شاءالله بابودن آنها كارها تمام بشود. و اميد است كه بزودي هم تمام بشود. و الان هم كه مي بينيداوضاع تغيير كرده است و بسيار تغيير كرده است و به نفع شما دارد تغيير مي كند، يعني به نفع اسلام .
و من اميدوارم كه همه شما موفق و مويد و سالم باشيد و ملتمس دعا از همه شما هستم من .
والسلام عليكم و رحمه الله