عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 198 -  حمايت از صدام در راستاي مخالفت با اسلام
صفحه : 198
مي رود به او بگويي كه مثلا مالت را دزد برده است ، او اصلا اعتنا به اين حرف ندارد. به اوبگويي كه قيمت [اجناس ] گران است ، او كه نرفته براي اينكه غنيمتي بياورد. غنيمتي كه او مي خواهد بياورد آن غنيمتي است كه هيچ زوال ندارد. آن چيزي است كه هيچ شكست ندارد. آن كاري است كه از دست هيچ كس بر نمي آيد جز از دست خداي تبارك و تعالي و ملت ما دارد اين كار را مي كند و من اميدوارم كه همه اينطور بشويم . البته من كه مي گويم ، نيستم آنطور، اما ديگران را ميل دارم بشوند اينطور و خودم هم ميل دارم بشوم ، بايد همه بشويم .
حمايت از صدام در راستاي مخالفت با اسلام
و ان شاءالله اميدواريم كه اين سال جديد براي ما يك سال خوبي باشد. و تذكر اين معنارا من لازم مي دانم كه ما هم هيچ ميل نداريم كه حتي آنهايي كه با ما دشمنند صدمه ببينند.اگر در مقابل ما نايستند، اگر با اسلام مخالفت نكنند، مسلم باشند، با اسلام مخالفت نكنند، ما هيچ صدمه اي نمي خواهيم ببينند. ما الان ميل نداريم كه آن جاهايي را كه مراكزاقتصاد آنهاست ، مراكز جمعيت عراق است ، ابدا ميل نداريم كه يك صدمه ضعيفي هم ببينند. صدام نكند اين كارها را، دولت هم نمي كند اين كار را. لكن وقتي او مي كند ديگراز دست ما خارج است . ملت وضعش يكجوري است كه از دست ما، از دست دولت هم خارج است . بنابراين اينطور نيست كه ما در نظر داشته باشيم جنگ بكنيم . از اول جنگ نكرديم ، جنگ نمي خواستيم ، از حالا هم نمي خواهيم ، بعدها هم نمي خواهيم ، اماصلحي كه از جنگ بدتر است هم نمي خواهيم . ما مي خواهيم كه دنيا اين آدم فاسدي كه اينهمه فساد كرده است ، باز نرود دنبالش و برايش دست بزند. الان دنيا متوجه اين است كه اين را زير بغلش را بگيرد، نگه اش دارد. براي چي نگه دارد؟ براي به هم زدن همه اوضاع ، براي اينكه اسلام نباشد. همه دردشان اين است كه نبادا اسلام بيايد؛ و اسلام موافق با اينطور بد كاريها نيست ، با اينطور عياشيها نيست ، با اينطور فجايع نيست ، با اينطورزورگوييها نيست . چون اينها مي ترسند از اين ، و صدام هم مقابل اسلام ايستاده است ، ازاين جهت آنها هم زير بغلش را نگه داشته اند كه نبادا يكوقت چه بشود. لكن خداي