عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 190 -  مسئوليت خطير معلمان در تربيت دانش آموزان
صفحه : 190
مضر مي سوزد. اين سلاحهاي مخرب و بمب و موشكها را همين دانشمندان ساخته اند.لذا دانش بايد همراه با تزكيه باشد، اصلا تزكيه مقدم بر دانش است .
مسئوليت خطير معلمان در تربيت دانش آموزان
همه معلمين در فكر اين باشند كه خودشان را تهذيب كنند، بايد خود را مهذب كنند تاحرفشان در ديگران اثر كند. معلمين و همه كساني كه در شغل معلمي به سر مي برند بايدبدانند كه شغلشان بسيار مهم است ؛ بايد توجه كنند كه بچه ها را از ابتدا خوب بار بياورند،كه دانشگاه دير است . معلمين بايد احساس كنند كه پيش خدا مسئولند، اگر بچه ها بدتربيت شوند اينها هم مسئولند، اگر در اين مورد من و شما هم سكوت كنيم مسئوليم .
اميدوارم مردم در ساختن مدارس كه براي فرزندان خودشان است سعي لازم رابنمايند. كمك به مدارس ، كمك به خودشان و به فرزندانشان و به اين كشور و ملت است .بايد كشور را آباد كنيم . اميدوارم آن اندازه كه مردم مي توانند كمك كنند و فكر نكنند كه بايد حتما رقم كمك آنها درشت باشد. در امر ساختن مدارس ، با رقمهاي ريز هم مي شود شركت كرد، البته رقم درشت هم به جاي خود. به همه معلمين و بچه ها سلام مرابرسانيد. و همين طور سر كلاسها به آنها بگوييد كه خودتان را براي آينده ، خوب درست كنيد.
والسلام عليكم و رحمه الله