عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 188 -  بيانات در جمع هيات سرپرستي زندانيان "لزوم رعايت احتياط در مورد زندانيان "
بيانات
زمان : صبح 26 اسفند 1363 / 24 جمادي الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم رعايت احتياط در مورد زندانيان
حضار: هيات سرپرستي و عفو زندانيان
صفحه : 188
بسم الله الرحمن الرحيم
هيچگاه در ذهن من خطور نكرده و نمي كند كه شما خداي ناكرده ذره اي خلاف واقع عمل كرده باشيد. من به شما علاقه دارم و همگي شما را مي شناسم و همه شما موردتاييد من هستيد. ولي مطلبي را كه من بايد تذكر دهم اين است كه همه ما بايد احتياط را به طور كلي مراعات كنيم . هم شما و هم من هيچ كدام نمي خواهيم كه حتي يك نفر بيگناه در زندان بماند، ولي اين اسباب آن نشود كه كساني كه گنهكارند به سزاي اعمالشان نرسند. ديديد كه منافقين در دانشگاه چه كردند. همه مي گويند آنهايي كه آدم كشته اندبايد مجازات شوند. البته من هر وقت هر حرفي را ميزنم هر كس بر طبق سليقه خود از آن برداشت مي كند. هر كس هر چه مي خواهد بگويد، شما به كارتان ادامه دهيد. من ازدوران اواخر طلبگي ام شما را مي شناسم و بشما اطمينان دارم .
كار شما خدمتي است بزرگ . سعي كنيد هيچ كس بيخود در زندان نماند. خداوند شمارا تاييد نمايد و موفق كند.