عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 187 -  نامه به شورايعالي انقلاب فرهنگي "رسيدگي جدي به گزينش اساتيد و دانشجويان "
نامه
زمان : 26 اسفند 1363 / 24 جمادي الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : رسيدگي جدي به گزينش اساتيد و دانشجويان دانشگاهها
مخاطب : شورايعالي انقلاب فرهنگي
صفحه : 187
بسمه تعالي
شورايعالي انقلاب فرهنگي
آنچه در اين گزارش مذكور است موجب كمال نگراني است . ما نبايد امور دانشگاههارا يك مطلب عادي فرض كنيم ، كه دانشگاهها ممكن است همه چيز انقلاب را به هم بزنند. لذا لازم است در اين مسائل رسيدگي جدي شود. خصوصا راجع به گزينش اساتيدو دانشجويان ، مقرر داريد مسائل را با كمال دقت پيگيري نمايند كه مبادا خداي نخواسته دانشگاه مركز تاخت و تاز مخالفين نظام جمهوري اسلامي شود. (1)
26 اسفند 63
روح الله الموسوي الخميني
1- اعضاي هيات مركزي گزينش وزارت فرهنگ و آموزش عالي و هيات مركزي گزينش ستاد و شوراي مركزي پذيرش دانشگاهها "آقايان : محفوظي ، فرهادي ، ادريسيان ، رهبر، مظفري ، زاهدي ، موسوي نژاد" طي نامه اي در مورخ 16/12/63 به محضر امام خميني اظهار داشتند: ". . . حضرتعالي در پيام حياتبخش 22 بهمن بعد از مسئله جنگ تحميلي اهميت دانشگاهها را ابلاغ فرموديد. ولي با كمال تاسف مشاهده مي گردد كه روند كنوني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به گونه اي است كه ما را هر چه بيشتر به افكار غربزدگان و شرقزدگان و بازماندگان فرهنگ طاغوت وابسته ترمي سازد. . . " در پايان اين نامه آمده است : ". . . مسائلي همچون حذف نيروهاي متعهد و مسلمان دانشگاهي در همه سطوح از صحنه فعاليتهاي آموزشي - فرهنگي نيز آشكارا تحقق پذيرفته و در نتيجه اين حذف ، فساد و فحشا و غربزدگي به طورواضح روزبه روز اوج مي گيرد. همان طور كه در ابتداي مطالب عرض شد اينجانبان آينده امور فرهنگي و دانشگاهي كشور را در خطر جدي دانسته و اين امر را ناشي از ضعف و عدم توجه مسئولين وزارت مربوطه و دست اندركاران اموردانشگاهي مي داند و لذا بر حسب وظيفه شرعي مصدع اوقات شريف جنابعالي گرديديم . اميد است كه امام بزرگوارمان مطالب معروضه را از جايگاه صداقت و خلوص فرزندان خود پذيرفته و همچون گذشته ما را ارشاد فرمايند".