عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 184 -  حجاب اسلامي حافظ ارزشهاي زن
صفحه : 184
كه در زمان طاغوت تحت رنج و شكنجه روحي واقع شديد و بحمدالله با قدرت خودتان و تعهد خودتان آن قدرت شيطاني غرا [را] از صفحه روزگار بيرون كرديد و نگذاشتيدكه آن خيالهايي كه آنها در سر خودشان و در خاطر خودشان پخته بودند، آن خيالها به نتيجه برسد. و خدا مي داند كه اگر نبود اين نهضت ، و نبود كوشش ملت ايران از زن و مردو جوان و پير و بزرگ و كوچك ، اين ملت همه چيزش را از دست داده بود و مي داد. وشما بحمدالله زحمت كشيديد، رنج برديد و در همه مراحل پايداري كرديد، و بانوان ايران در همه جا فعاليت كردند، چه فعاليتهاي فرهنگي و چه فعاليتهاي اقتصادي ، كه قشركثيري از آنها در كشاورزي دخالت دارند، و قشر كثيري از آنها در صنعت دخالت دارندو قشر كثيري در فرهنگ و ادب و علم و هنر. و همه اينها پيش خداي تبارك و تعالي مشكور است ، و شماها مورد عنايت حق تعالي ان شاءالله هستيد، و مادامي كه به اين تعهدباقي باشيد، خداي تبارك و تعالي شما را نصرت مي كند.
اقتدا نمودن بانوان به فاطمه زهرا "س "
كوشش كنيد در تهذيب اخلاق و در وادار كردن دوستانتان به تهذيب اخلاق . كوشش كنيد كه در مقابل آن جناياتي كه بر شما وارد شد عكس العمل نشان بدهيد، در حفظ همه حيثياتي كه حيثيت بزرگ زن است ، آن طوري كه زن فريد(2)، حضرت زهرا- سلام الله عليها - بود. همه بايد به او اقتدا كنيد و كنيم و همه بايد دستورمان را از اسلام به وسيله او وفرزندان او بگيريم ، و همان طوري كه او بوده است ، باشيد. و در علم و تقوا كوشش كنيدكه علم به هيچ كس انحصار ندارد، علم مال همه است ، تقوا مال همه است . و كوشش براي رسيدن به علم و تقوا وظيفه همه ماست و همه شماست .
حجاب اسلامي حافظ ارزشهاي زن
و من اميدوارم كه دستگاهها با شما كمك كنند و آن چيزي كه احتياج به آن داريد درهر امري از امور و در فرهنگتان و در تعليم و تعلمتان وسيله را براي شما به طور شايسته
2- يگانه ، بي همتا.