عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 180 -  مستقل ، منزه و متقي بودن افراد اطلاعات
صفحه : 180
است اجرش زياد است . بايد فكر كنيد كه اگر امروز مطلبي را مخفي كرديد، فردا چه مي كنيد. عالم - چه براي آن كه عالم را مي خورد و چه براي درويش - مي گذرد، بايد به فكر فردا بود. مبادا كسي پيدا شود و از روي اغراض و گرايشها عمل كند كه اين كار هم براي خودش خطرناك است و هم براي مردم . در مرحله اول ، خطر براي خود انسان دارد، ولي انسان غافل است . داخل شدن در گروهي طبعا يك نوع گرايش به آن گروه به وجود مي آورد كه با كارهايي كه شما مي خواهيد انجام دهيد، منافات دارد.
مستقل ، منزه و متقي بودن افراد اطلاعات
بايد افراد اطلاعات مستقل ، منزه و متقي باشند. من اميدوارم كه شما همين طور باشيدو دوستانتان را موعظه كنيد كه مبادا تندروي كنند. مبادا به خاطر تندانديشي ، يك بيچاره اي بيجهت گرفتار شود. در مورد زندانياني كه اسامي آنها به آقاي ري شهري داده مي شود، زودتر اقدام كنيد كه بيخود كسي در زندان نماند. ولي دقت در امور براي شمالازم است ، چرا كه با امثال منافقين و گروههاي ديگر سروكار داريد، بايد دقت كنيد.امروز ملت ما احتياج به اطلاعات دارد، هر كس خوبتر است بايد در اين امر شركت كند.اسلام ما را موظف مي كند در اين امر دخالت كنيم ، كنار رفتن و كنج خانه نشستن و دعاكردن فايده اي ندارد. بايد به انبيا اقتدا كنيم . بناي انبيا و اهل بيت - عليهم السلام - اين نبوده است كه از مردم كناره گيري كنند؛ آنان با مردم بودند و هر وقت دستشان مي رسيد،حكومت را مي گرفتند. هيچ وسوسه نكنيد كه وسوسه كار شيطان است . انسان در هرموردي بايد روي موازين شرعي عمل كند و كار صواب انجام دهد. از خداوند متعال توفيق و سعادت و سلامت شما را خواستارم . اميدوارم حضرت ولي عصر پشتيبان شماباشد.
والسلام عليكم و رحمه الله