عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 179 -  سخنراني در جمع مسئولان وزارت اطلاعات "عدم وابستگي حزبي در اين وزارت "
سخنراني
زمان : صبح 19 اسفند 1363 / 17 جمادي الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اصل استقلال و عدم وابستگي گروهي و حزبي در وزارت اطلاعات
حضار: ري شهري "وزير اطلاعات "، معاونان ، مديران و سرپرستان كل وزارتخانه در تهران وشهرستانها
صفحه : 179
بسم الله الرحمن الرحيم
وابسته نبودن افراد اطلاعات به احزاب و گروهها
از افتخارات جمهوري اسلامي اين است كه افراد متدين و متعهد و شخصيتهاي روحاني در چنين وزارتخانه اي هستند. آقاي "ري شهري " را همه مي شناسيم كه شغل ايشان شغل ديگري است ، ولي خدمت به اسلام كه از همه چيز لازمتر است ، موجب شده است كه ايشان از كار اصليشان دست بردارند و به اين كار حساس مشغول باشند. من ازشما آقايان كه ان شاءالله همه متعهد هستيد تشكر مي كنم .
قضيه اطلاعات از امور بسيار مهم و حساسي است كه با همه چيز مردم سر و كار دارد.شما بايد خداوند را حاضر و ناظر بدانيد. انسان ممكن است چيزي را از چشم همه مخفي كند، ولي همه چيز ما در نزد خدا حفظ مي شود و اعمال ما را به خود ما بر مي گرداند. شمابايد خيلي مواظبت كنيد. البته همه بايد مواظبت كنند، ولي از آنجا كه شما كار حساسي دردستتان است بايد مواظبت بيشتري داشته باشيد. بايد به قلبتان برسانيد كه هر كاري انجام مي دهيد در محضر خدا هستيد.
مطلب ديگري كه اهميت دارد اين است كه تمام كساني كه در اين وزارتخانه هستندبايد در هيچ گروه و حزبي نباشند. وابستگي به گروهها، وابستگي فكري و عملي مي آوردو اين با كار شما منافات دارد. بايد همه شما بيطرف بيطرف باشيد؛ دشمني ، دوستي ،آشنايي و غريبي در كار نباشد. اين كار خطرش بسيار است ، آن طرف هم چون اسلام
صفحه : 180
است اجرش زياد است . بايد فكر كنيد كه اگر امروز مطلبي را مخفي كرديد، فردا چه مي كنيد. عالم - چه براي آن كه عالم را مي خورد و چه براي درويش - مي گذرد، بايد به فكر فردا بود. مبادا كسي پيدا شود و از روي اغراض و گرايشها عمل كند كه اين كار هم براي خودش خطرناك است و هم براي مردم . در مرحله اول ، خطر براي خود انسان دارد، ولي انسان غافل است . داخل شدن در گروهي طبعا يك نوع گرايش به آن گروه به وجود مي آورد كه با كارهايي كه شما مي خواهيد انجام دهيد، منافات دارد.
مستقل ، منزه و متقي بودن افراد اطلاعات
بايد افراد اطلاعات مستقل ، منزه و متقي باشند. من اميدوارم كه شما همين طور باشيدو دوستانتان را موعظه كنيد كه مبادا تندروي كنند. مبادا به خاطر تندانديشي ، يك بيچاره اي بيجهت گرفتار شود. در مورد زندانياني كه اسامي آنها به آقاي ري شهري داده مي شود، زودتر اقدام كنيد كه بيخود كسي در زندان نماند. ولي دقت در امور براي شمالازم است ، چرا كه با امثال منافقين و گروههاي ديگر سروكار داريد، بايد دقت كنيد.امروز ملت ما احتياج به اطلاعات دارد، هر كس خوبتر است بايد در اين امر شركت كند.اسلام ما را موظف مي كند در اين امر دخالت كنيم ، كنار رفتن و كنج خانه نشستن و دعاكردن فايده اي ندارد. بايد به انبيا اقتدا كنيم . بناي انبيا و اهل بيت - عليهم السلام - اين نبوده است كه از مردم كناره گيري كنند؛ آنان با مردم بودند و هر وقت دستشان مي رسيد،حكومت را مي گرفتند. هيچ وسوسه نكنيد كه وسوسه كار شيطان است . انسان در هرموردي بايد روي موازين شرعي عمل كند و كار صواب انجام دهد. از خداوند متعال توفيق و سعادت و سلامت شما را خواستارم . اميدوارم حضرت ولي عصر پشتيبان شماباشد.
والسلام عليكم و رحمه الله