عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 173 -  امانت بودن اسلام و جمهوري اسلامي
صفحه : 173
مي گويند: "ما داراي موشك هستيم ". آنها داراي موشك هستند ولي ايمان ندارند. شماايمان داريد، قلبهايتان با مبداء نور و قدرت پيوند خورده است ، پيوندي ناگسستني ، اما آنهااين را نمي فهمند. شما مورد نظر امام زمان هستيد، و از آنجا كه ايمان و قدرت و امام زمان را داريد، همه چيز داريد. پشتوانه شما الهي است ، بايد اين پشتوانه را حفظ كنيد، و وقتي ماچنين تكيه گاهي داريم ، از هيچ چيز نمي ترسيم .
امانت بودن اسلام و جمهوري اسلامي
الان جمهوري اسلامي ؛ يعني اسلام ، و اين امانتي است بزرگ كه بايد از آن حفاظت كنيد. مطمئن باشيد كه پيروزيد و مورد توجه حق تعالي . پيروزي آن است كه مورد توجه حق تعالي باشيد، نه اين كه كشوري را بگيريد. اسلام در دست ما امانت است و ما موظفيم تا اين امانت را حفظ كنيم . امروز شما در عبادت هستيد، مراكز شما عبادت است و همان طور كه اشخاص حول كعبه مي گردند و عبادت مي كنند، شما هم در سنگرهايتان عبادت مي كنيد. و ما دفاع از حق تعالي و اسلام مي كنيم و حق تعالي و اسلام شكست خوردني نيست . من هر شب به شما دعا مي كنم . ان شاءالله موفق باشيد. خداوند شما را در كنف حمايت خودش حفظ كند و توفيق دهد تا به مردم خدمت كنيد. سرافراز باشيد ان شاءالله .
والسلام عليكم و رحمه الله