عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 170 -  پيام تشكر به رئيس جمهور و نخست وزير ويتنام "تبريك سالگرد پيروزي انقلاب "
پيام
زمان : 1 اسفند 1363 / 29 جمادي الاول 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : پاسخ پيام تبريك سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي
مخاطب : ترونگ چين "رئيس جمهور ويتنام " - فام وان دونگ "رئيس شوراي وزيران ويتنام "
صفحه : 170
بسم الله الرحمن الرحيم
29 جمادي الاولي 1405
حضرت آقاي ترونگ چين ، رئيس شوراي دولتي جمهوري سوسياليستي ويتنام و جناب آقاي فام وان دونگ ، رئيس شوراي وزيران جمهوري سوسياليستي ويتنام
پيام تبريك شما به مناسبت سالگرد جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي ملت شريف و بزرگ ايران واصل و موجب تشكر گرديد. اميد است ساير ملل محروم و دربند جهان نيز با اتكا به خداي يكتا بر ضد استعمارگران و جهانخوران قيام كرده و رهايي يابند.
روح الله الموسوي الخميني