عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 164 -  بيانات در جمع مسئولين ژاندارمري "حفظ عنايت الهي در خدمتگزاري به مردم "
بيانات
زمان : صبح 28 بهمن 1363 / 26 جمادي الاول 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : حفظ عنايت الهي در خدمتگزاري به مردم
حضار: سهرابي "فرمانده ژاندارمري "، آشتياني "سرپرست عقيدتي - سياسي و نماينده امام درژاندارمري " و معاونان ژاندارمري
صفحه : 164
بسم الله الرحمن الرحيم
"من بيشتر از هفتاد سال اين مسائل را ديده ام كه اگر نبود عنايات خاص خداوند، نمي دانم كار اين كشور به كجا مي انجاميد. و الحمدلله خداوند عنايت فرمود كه اين ملت و همه قشرها متحول شدند، و اين تحول مخصوص ژاندارمري نيست ".
"وقتي كه بنا بود از امريكا كارشناس و مستشار بيايد، معلوم است كه آنها در اين مملكت براي خودشان كار مي كردند، لذا نگذاشتند كه اين جوانان ترقي نموده و جلوبروند. ولي الان كشور در دست شماست و كسي نيست كه به شما زورگويي كند، و اينكه مي بينيد دشمنان اسلام آن قدر داد مي زنند به خاطر اين است كه از اسلام و استقلال وآزادي شما آتش گرفته اند. به خودتان سستي راه ندهيد و به پيش برويد".
"شرط مهم اين است كه ما اين عنايت خدا و آن دعاي خاص ولي عصر - روحي فداه -را حفظ كنيم كه حفظ آن خدمت به بندگان خداست . ارتش و پاسداران و ژاندارمري وتمامي افراد حكومت بايد خدمتگزار مردم باشند، همانطور كه روحانيون خدمتگزاربوده و هستند، و در زمان سابق در مقابل هر مشكلي صبر كردند و اسلام را به مردم عرضه نمودند.
اسلام امروز امانتي در دست ماست و اگر خللي در آن وارد شود علاوه بر آن كه آخرت ما از بين رفته است ، دنياي ما هم بر باد مي رود. قدر روحانيون را بايد بدانيد.روحانيون نيز از شما قدرداني مي كنند. اميدوارم همه با هم باشيم و به مردم خدمت كنيم ".