عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 15 -  اجازه نامه به آقاي محمدرضا اعتماديان "دخالت اوقاف در امور موقوفات بدون متولي "
اجازه نامه
زمان : 21 مرداد 1363 / 14 ذي القعده 1404
مكان : تهران ، جماران
موضوع : دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات بدون متولي
مخاطب : اعتماديان ، محمدرضا "سرپرست اداره اوقاف "
صفحه : 15
[بسمه تعالي . محضر مقدس رهبر كبير انقلاب حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي
احتراما، با عنايت به ماده 81 قانون مدني كه مقرر مي دارد: "در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود" دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات معروضه منوط به اجازه حضرتعالي مي باشد. استدعا دارد در صورتي كه سازمان اوقاف را براي دخالت در اموراين قبيل موقوفات مجاز مي دانند نظر مبارك را امر به اعلام فرمايند.
8/5/63 با تقديم احترام : محمدرضا اعتماديان ، معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف ]
بسمه تعالي
طبق نظر نمايندگان اينجانب مانع ندارد عمل كردن .
21/5/63
روح الله الموسوي الخميني