عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 132 -  خودبيني منشا تمام فسادهاي عالم
صفحه : 132
از اسلام مي ترسند، و حقيقتا حمله شان به اسلام است ، منتها به صورت اين كه ايران چطور است ؛ نمي توانند بگويند كه اسلام چطور است ، مي گويند ايران چطور است . لكن واقع مطلب اين است كه اينها اسلام را نمي خواهند. اگر جمهوري اسلامي يك جمهوري دمكراتيك بود آنها حرفي نداشتند، لكن جمهوري ، اسلامي است ، كه دستورات اسلام براي آنها در غارتگري ها و در زورگويي ها، مجال نمي خواهد بدهد.
خودبيني منشاء تمام فسادهاي عالم
ما آن طوري را كه خيال مي كنيم ، قرآن كريم در قصه آدم - كه بايد گفت يك قصه رمزي است ، لكن بسيار آموزنده - به ما يك دستوراتي داده است كه اگر به آن دستورات بشر عمل بكند، حل همه مشكلات مي شود. قبل از اين كه آدم را خلق بكند به ملائكه مي فرمايد كه مي خواهم يك همچو كاري بكنم . ملائكه جنبه تقدس خودشان را نظرمي كنند و جنبه فساد آدم را. از اين جهت ، مي گويند كه شما چرا خلق مي كني يك جمعيتي را كه در زمين فساد كنند و سفك دما(1) كنند؟ ما تقديس تو را مي كنيم . خودشان را مي بينند در صورت تقدس و آدم را مي بينند در صورت فساد. جنبه خوبي خودشان راو جنبه بدي آدم را ملاحظه مي كنند. خداي تبارك و تعالي هم بهشان مي فرمايد كه شمانمي دانيد، شما همان خودتان را مي بينيد، خودبين هستيد و از آدم كمالات را نمي دانيد. وبعد هم قصه را تمام مي كند كه به آدم "اسما" را كه واقعش "اسما الله " است - همه چيزاسما الله است - تعليم مي كند، و بعد مي گويد عرضه كنيد! آنها مي بينند كه عاجزند. آنها،خوب ! عقب نشيني مي كنند. بعد از اين كه خلق مي كند آدم را، امر مي كند كه سجده كنند،"ملائكه الله " همه سجده مي كنند، لكن ابليس نمي كند. نكته اين كه ابليس نمي كند، اين است كه خودبين است . مي گويد: خلقتني من نارو خلقته من طين (2)؛ من از آتش خلق شدم ، اواز خاك خلق شده است ؛ او پست تر از من است ، من بالاتر از او
1- ريختن خونها.
2- سوره اعراف ، آيه 12: "مرا از آتش و او را از خاك آفريدي ".