عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 13 -  دلخوشيهاي دروغين غرب باوران عافيت طلب
صفحه : 13
اسباب تضعيف نباشد. اين يك مطلبي است همگاني و اين مطلب به عهده همه ما هست ،كلكم راع و كلكم مسئول (3) همه مسئول هستيم در اين مسائل . اينها از هر راهي كه دستشان برسد شروع مي كنند به تبليغات . صدام هر وقت كه مجال پيدا بكند، بدبخت مي گويد: ماهر وقت بخواهيم ، جزيره خارك را با خاك يكسان مي كنيم . ما از روحيه او متوجه هستيم كه اگر يك آن فرصت پيدا بكند و قدرت پيدا كند، جزيره خارك كه هيچي ، تهران را هم از بين مي برد. يك همچون موجود خبيثي است ، لكن نمي تواند. تودهني خورده است او. الان در عراق هم آشفته است كارش . قدرتهاي بزرگ هم معلوم نيست ديگر حالاصدام را همچو قبول داشته باشند. ولي آنها مي گويند، ولو اينكه حالا در بين خودشان يك لافي زده باشند، يك صحبتي كرده باشند، رسانه هاي گروهي هم شروع مي كنند؛"پرزيدنت صدام حسين ديروز در بين مردم چي گفت . "، به آنهايي كه فرار كرده بودند،نشان شجاعت داد، در بين آنها چه گفت ! اينها مسائلي است كه گفته مي شود. خوب ! آدم چه بكند؟ لكن ما بايد توجه بكنيم ، ما بايد واقعا متوجه به خدا باشيم ، ما بايد خودمان رادر محضر خدا ببينيم در همه وقت . و خداي تبارك و تعالي حاضر و ناظر است بر اقوال ما، بر قلوب ما، بر همه چيز حاضر است و در محضر او واقع مي شود.
دلخوشيهاي دروغين غرب باوران عافيت طلب
و اين را من به اينهايي كه در خارج رفتند و آنهايي كه در جاهاي ديگر هستند و دل خودشان را خوش كردند، مي گويم كه : اين جمهوري اسلامي را شما نمي شناسيد. هي مي گوييد ما اسلام شناسيم ، ما - نمي دانم - جامعه شناسيم ! شما ملت خودتان رانمي شناسيد، اگر مي شناختيد به اين روز نمي افتاديد. اگر شما بشناسيد ملت ايران را،مي دانيد كه الان جمهوري اسلامي پايبند اشخاص نيست . هي ننشينيد بگوييد كه كيك در حال احتضار است و ديگر لال شده و - نمي دانم - چي شده ! اين دلخوشيها را به خودتان ندهيد. شما حالا دو سه سال است كه هي مي گوييد دو ماه ديگر اين جمهوري ازبين
3- بحارالانوار، ج 72، ص 38.