عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 125 -  حكم عفو جمعي از زندانيان به رئيس ديوانعالي كشور
حكم
زمان : 11 دي 1363 / 9 ربيع الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عفو زندانيان
مخاطب : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
صفحه : 125
[بسمه تعالي . محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني - مدظله العالي - رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
احتراما، به پيوست آمار نهصد نفر از محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي ده شهر در اجراي بخشنامه 15595/291/3/62 شورايعالي قضايي و 81 نفر از محكومين دادگاههاي عمومي و انقلاب كه از طريق اداره عفو و بخشودگي و سجل كيفري واصل و استحقاق عفو و تخفيف مجازات دارند تقديم مي گردد.
عبدالكريم موسوي اردبيلي - رئيس ديوانعالي كشور]
بسمه تعالي
موافقت مي شود. (1)
11/10/63
روح الله الموسوي الخميني
1- به استناد وظايف و اختيارات رهبري ، مندرج در اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .