عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 123 -  حكم عفو جمعي از محبوسين به پيشنهاد هيات عفو زندانيان
حكم
زمان : 8 دي 1363 / 6 ربيع الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عفو زندانيان
مخاطب : محمدي گيلاني ، محمد - كريمي ، سيد جعفر - ابطحي ، سيد محمد - قاضي ، مهدي
صفحه : 123
[بسمه تعالي . محضر مبارك رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني - مدظله العالي
محترما به شرف عرض انور عالي مي رساند، اينجانبان اعضاي هيات بررسي وضع زندانيان بيش ازيك سال است به دستور و امر آن زعيم بزرگ به وضع زندانيان كشور رسيدگي و با عنايات خاصه پروردگار متعال و توجه امام امت به موفقيتهاي قابل توجهي نايل گرديده ايم و اميد است مورد قبول قرارگيرد. در اين مدت بارها احساس مي گرديد ضرورت دارد تصميم فوري در مورد بعضي از محكومان كه در ذيل معروض مي گردد اتخاذ گردد: 1- عفو محكوماني كه مبتلا به امراض سخت و يا مسري هستند. 2- عفو محكوماني كه از مدت حبس آنان زمان كمي باقي مانده است . 3- عفو محكوماني كه درتبعيد به سر مي برند و يا تغيير محل تبعيد آنان . 4- عفو محكوماني كه تحمل كيفر به مصلحت نباشد. چنانچه رهبر كبير انقلاب صلاح بدانند اجازه فرمايند اينجانبان با در نظر گرفتن جهات لازمه درمورد افراد مذكوره در فوق تصميم لازم اتخاذ نماييم . محمد محمدي گيلاني - سيد جعفر كريمي - سيدمحمد ابطحي - مهدي قاضي ]
بسمه تعالي
موافقت مي شود. (1)
8 دي 63
روح الله الموسوي الخميني
1- به استناد وظايف و اختيارات رهبري ، مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .