عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 122 -  حكم عفو جمعي از زندانيان به رئيس ديوانعالي كشور
حكم
زمان : 5 دي 1363 / 3 ربيع الثاني 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : عفو و تخفيف مجازات زندانيان
مخاطب : موسوي اردبيلي ، سيد عبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور"
صفحه : 122
[بسمه تعالي . محضر مبارك امام خميني ، رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
توقيرا به پيوست ليست 119 نفر محكومين دادگاههاي انقلاب اسلامي ايران كه طبق بخشنامه شماره 15595/1 - 29/3/62 شورايعالي قضايي مستحق عفو مطلق تشخيص و همچنين تعداد 118 نفرمحكومين عادي دادگاههاي دادگستري و دادگاههاي انقلاب اسلامي كه طي نامه هاي شماره 2378/8 -30/9/62 و 2173/ الف /8 - 30/9/62 از طريق اداره سجل كيفري و عفو و بخشودگي پيشنهاد عفو وتخفيف آنان گرديده است به حضور مبارك تقديم مي گردد.
عبدالكريم موسوي اردبيلي ، رئيس ديوانعالي كشور]
بسمه تعالي
موافقت مي شود. (1)
5 دي 63
روح الله الموسوي الخميني
1- به استناد وظايف و اختيارات رهبري ، مندرج در اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .