عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 121 -  بيانات در جمع اعضاي شورايعالي قضايي "لزوم استقلال قوه قضاييه "
بيانات
زمان : صبح 2 دي 1363 / 29 ربيع الاول 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : لزوم استقلال قوه قضاييه
حضار: اعضاي شورايعالي قضايي : موسوي اردبيلي ، سيدعبدالكريم "رئيس ديوانعالي كشور" -صانعي ، يوسف "دادستان كل كشور" - مقتدايي - بجنوردي - ميرمحمدي
صفحه : 121
بسم الله الرحمن الرحيم
مطلبي كه من بايد به عموم مردم و بخصوص آنهايي كه در كارهاي كشور و مملكت دست دارند تذكر دهم ، اين است كه قوه قضاييه قوه اي است مستقل ، و معناي استقلالش اين است كه در صورتي كه حكمي از قضات صادر شد، هيچ كس حتي مجتهد، ديگرحق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد. و احدي حق دخالت در امر قضا را نداردو دخالت كردن ، خلاف شرع و جلوگيري از حكم قضات هم برخلاف شرع است .
و من به مردم عرض مي كنم كه افراد اين شورا را از سال هاي قبل مي شناسم و براي اين مقام صلاحيت دارند، و اگر دستور و حكمي از آنها صادر شد، هيچ فردي حق جوسازي ، نه در روزنامه ها و نه در نطق ها و نه در بين مردم را ندارد. تضعيف قوه قضاييه صلاح نيست و بايد قوه قضاييه را تقويت نمود.
من باز عرض مي كنم كه استقلال قضايي معنايش اين است كه اگر قاضي حكمي كرد،احيانا رسيدگي به آن حكم مرجع دارد و غير از آن ، هيچ كس حق دخالت ندارد. من اميدوارم كه آقايان در قوه قضاييه موفق باشند كه به طور شايسته و با قدرت عمل كنند، واميدوارم ملت و مجلس و دولت هم پشتيبان آنان باشد كه خداي نخواسته صدمه اي به آن وارد نشود.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته