عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 118 -  تبليغات منفي دشمن ، دليل بر عظمت نظام اسلامي
صفحه : 118
جلوه كمي كرده است و اينها را اين طور مضطرب كرده است ، والا چرا بايد اين طور فتنه بكنند و اين طور افترا بزنند؟ دائما مشغول افترا زدنند به جمهوري اسلامي . دائما راجع به اين كه در جمهوري اسلامي حقوق بشر دارد از بين مي رود و جاهاي ديگر نه ! حقوق بشر سر جاي خودش هست . امريكا سرجاي خودش هست و روساي استكبار حفظمي كنند حقوق بشر را! فقط در ايران است كه حقوق بشر از بين مي رود! اين براي اين است كه ، مضطرب اند اينها. از اسلام اضطراب دارند، از اين كه اسلام پيشبرد بكند، اينهامي ترسند. از اين جهت ، اين طور مي گويند و اين موجب تقويت شما بشود.
تبليغات منفي دشمن ، دليل بر عظمت نظام اسلامي
هر چه آنها در بوق هايشان بر ضد شما صحبت كنند، دليل بر قوت شماست و دليل برعظمت اسلام و عظمت جمهوري اسلامي است ، و اين بايد باعث تقويت ما بشود. آنهابراي تضعيف ما اين طور بوق ها را به بار مي آورند و ما از اثر اين معنا - چون ريشه رامي دانيم كه چي هست - تقويت مي شويم . اگر ايران ، يك جايي بود كه سستي داشت وجمهوري اسلامي ديگر از بين مي خواست برود، اين قدر سروصدا نمي شد. چون مي بينند كه استقرار پيدا كرده است ، همه چيزش مستقر شده است و دارد پيش مي رود،اينها دست و پايشان را گم كرده اند و شروع كرده اند به اين حرف ها زدن ، و اين موجب تقويت روحي شما و ملت ما بايد بشود و جنگنده هاي ما بشود.
ان شاءالله خداوند تبارك و تعالي به بركت اين روز شريف كه هم ولادت موسس اسلام و موسس توحيد است - و توحيد به معناي اعلا - و هم ولادت ناشر احكام اسلام است ، به همه مسلمين و به همه مظلومان مبارك كند، و خداوند همه شما را مويد كند.
والسلام عليكم و رحمه الله