عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 115 -  توسعه معرفت ، هدف كتب الهي و انبياي عظام
صفحه : 115
السيوف (2)، ممكن است يك معنايش هم اين باشد كه اشخاصي كه در اين جنگ ها هم كشته مي شوند، باز هم به آن مرتبه از عذابي كه بايد برسند نمي رسند، و ممكن است كه يك مرتبه رحمتي براي آنها باشد.
توسعه معرفت ، هدف كتب الهي و انبياي عظام
بنابراين ، قرآن و كتاب الهي يك سفره گسترده اي است كه همه از آن استفاده مي كنند، منتها هركس به وضعي استفاده مي كند و عمده نظر كتاب الهي و انبياي عظام برتوسعه معرفت است . تمام كارهايي كه آنها مي كردند، براي اين كه معرفت الله را به معناي واقعي توسعه بدهند؛ جنگ ها براي اين است ، صلح ها براي اين است ، و عدالت اجتماعي ، غايتش براي اين است . اين طور نيست كه دنيا تحت نظر آنها بوده است كه مي خواستند فقط دنيا اصلاح بشود. همه را مي خواهند اصلاح بكنند. آن مذهبي كه جنگ درش نيست ، ناقص است اگر باشد. و من گمانم اين است كه حضرت عيسي - سلام الله عليه - اگر به او مهلت مي دادند، آن هم همين ترتيبي كه حضرت موسي - سلام الله عليه - عمل مي كرد، همان طوري كه حضرت نوح - سلام الله عليه - عمل مي كرد، آن هم با كفار آن طور عمل مي كرد. اين اشخاصي كه گمان مي كنند كه حضرت عيسي اصلا سر اين كارها را نداشته است و فقط يك ناصح بوده ، اينها به نبوت حضرت عيسي لطمه وارد مي كنند. اگر اين طور باشد، معلوم مي شود كه يك واعظي بوده ، نه يك نبي اي بوده است . واعظ غيرنبي است . نبي ، همه چيز دارد؛ شمشير دارد، نبي جنگ دارد،نبي صلح دارد؛ يعني ، جنگ اساسش نيست ، براي اين كه اصلاح را در دنيا توسعه بدهد،براي اين كه مردم را نجات بدهد جنگ مي كند. براي اين كه مردم را از شرخودشان نجات بدهد، حدود را، تعزيرات را وضع كرده است . براي اين كه هم تربيت بشود اين آدم و هم راحت بشود امت . اگر امروز ما جنگ مي كنيم و جوان هاي ما مي گويند: "جنگ تا پيروزي "، اين طور نيست كه اينها يك امري برخلاف قرآن مي گويند. اين يك ذره اي
2- بهشت ، زير سايه شمشيرهاست .