عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 106 -  نامه به آقاي خامنه اي "موافقت با كمكهاي نقدي به ستاد مجروحان جنگ "
نامه
زمان : 1363 ه . ش . / 1405 ه . ق .
مكان : تهران ، جماران
موضوع : كمكهاي نقدي به ستاد پشتيباني مجروحان جنگ - موافقت با ديدار اضطراري آقاي هاشمي رفسنجاني
مخاطب : خامنه اي ، سيد علي "رئيس جمهور و رياست شورايعالي دفاع " - هاشمي رفسنجاني ، اكبر "رئيس مجلس شوراي اسلامي و نماينده امام در شورايعالي دفاع "
صفحه : 106
[آقاي خامنه اي : "ستاد كمك و پشتيباني مجروحين و مصدومين احتياج به كمك دارد. آيا از پولهاي مردم كه در رابطه با جبهه به من داده اند مي توانم به آنها كمك كنم ؟" انصاري (1)]
[پاسخ امام : ]
اينها مربوط به جنگ و جبهه است و مي توانيد.
[پس از سلام با عرض معذرت ، آقاي هاشمي زنگ مي زنند چون آقاي حاج احمد آقا نيستندموضوعي است كه جنبه فوتي و ضروري دارد و فردا 30: 11 دقيقه دير است ، اگر اجازه مي فرماييدساعت 30: 7 دقيقه صبح فردا خدمت برسم . انصاري ]
[پاسخ امام : ]
مانع ندارد.
1- آقاي محمد علي انصاري كرماني . گزارش فوق پيام تلفني از سوي آقاي خامنه اي بوده است كه توسط آقاي انصاري خدمت امام ارائه گرديده است .