• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 99 -  لزوم برخورد برادرانه ائمه جمعه با جوانان
صفحه : 99
كسي برود بكند، آن را البته ما تفتيش نبايد بكنيم . اما الحمدلله الان مراكز فسادي نيست ،آن طوري كه به من اطلاع مي دهند هيچ مراكز فسادي كه ظاهر باشد نيست و شما مي دانيدكه قبلا، چه خبر بود ايران . اگر يك مدت كمي اين فرصت باز داده مي شد به اينها، خدامي داند كه اينها چه مي خواستند بكنند و بعضي از نمونه هايش در شيراز، در تهران ، پيداشد كه قابل گفتن نيست ، لكن بحمدالله جلويشان گرفته شد.
لزوم برخورد برادرانه ائمه جمعه با جوانان
و آن چيزي كه من از آقايان تقاضا مي كنم اين است كه آقايان ارشاد كنند مردم را،دعوت كنند مردم را. اگر - فرض كنيد - كه اين جوانها، اينها هم نه اينكه سوءقصد دارند،اينها هم يك اشتباهاتي دارند، يك خطاهايي دارند، البته ممكن است كه از گروههاي مختلفي كه همه منحرف هستند نفوذ كرده باشند در بين اينها، لكن شما نصيحتشان كنيد،با برادري با آنها رفتار كنيد. وقتي نصيحت كرديد و آنها فهميدند راه چيست ، اكثرا اينطورهستند كه تابع مي شوند و بايد با اينها با برادري رفتار كرد و موعظه كرد و نصيحت كرد. واگر فرض كنيد يك خطايي از اين گونه افراد مي شود، در نماز جمعه طرح نشود، چون اين اسرار را كه گفتند، بعضي وقتها در يك جاهايي - از مازندران نشنيده ام من ، اما دربعضي جاها هست كه - يك مطلبي كه واقع مي شود آقاي امام جمعه مي روند و اظهارمي كنند كه كيك يك همچه كاري كرده است ، فلاني اين كار را كرده ؛ اين شان امام جمعه نيست كه در محضر همه مردمي كه هستند - فرض كنيد - حيثيت يك آدمي را كه خطاكرده ، اشتباه كرده ، يا - فرضا - تعمد كرده ، اين را از بين ببرند. بايد آقايان ارشاد كنند،دعوت كنند. همان طوري كه ماموريم به دعوت ، ما دعوت كنيم و ان شاءالله ، امور اصلاح بشود و شما مطمئن باشيد كه هيچ انقلابي به اين آساني نشده است . شوروي با آن يال وكوپالش و آن قدرتي كه دارد باز در كشور خودش با سرنيزه عمل مي كند، غير از آن نمي شود، نمي تواند كاري بكند، با سرنيزه دارد عمل مي كند و سرنيزه ها هم همين طورهاست . هر جا انقلاب شده فساد زياد هستش ، كشتار زياد هستش . و بحمدالله ايران با