• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 97 -  لزوم حفظ حيثيت روحانيت
صفحه : 97
است كه بياييد براي جنگ ، عذر مي خواستند كه امروز نه فردا، حالا گرم است ، حالاچطور است ، قرآن آنها را ذكر مي كند كه اينها مردمي هستند يك وقتي بهانه مي گرفتند كه ما برگرديم ، كار داريم ، عايله مان چطور است . قرآن مي فرمايد كه نه ، اينها مي خواهندفرار كنند، فرار در كار بوده ، عدم اطاعت زياد بوده است در كار. زمان حضرت امير كه بالاتر، زمان ائمه ديگر هم كه مي بينيد كه مردم آنطور نبوده اند. براي حضرت امير دركوفه هم ملاحظه كرديد كه آنطور اطاعتي كه بايد بكنند نداشتند و حضرت امير از آنهاشكايت مي كند.
امروز من معتقدم كه خداي تبارك و تعالي موفق كرده است اين كشور را كه اينطورباشد و اينطور تحول كه همه مردم ، همه توده ها، خصوصا، اين توده هاي مستضعف ،اينهايي كه محروم بودند در طول تاريخ ، اينها همه ، در همه چيز حاضرند. اگر نبود اين همراهي توده ها، نمي توانست حكومت برقرار باشد و نمي توانستند ارتش اين جنگ رابه اينطور كه الان به پيروزي رسانده اند به پيروزي برسانند. اين اسباب تشكر است از همه .
لزوم حفظ حيثيت روحانيت
و اما ما هم بايد توجه زيادي داشته باشيم به اينكه در اين انقلاب حفظ حيثيت روحانيت ، الان بسته به وجود آقايان است و امروز با زمانهاي سابق خيلي فرق دارد.زمانهاي سابق در مقابل دولت ايران ، در مقابل ايران ، در مقابل اسلام ، اشخاص زيادي نايستاده بودند، مختصر بود. امروز همه از هر جا كه ملاحظه مي كنيد حمله مي كنند،خصوصا، به روحانيون ؛ هي رژيم آخوندي چطور، رژيم آخوندي چطور. هر روز راجع به اين مسائل ، آنها بدون اينكه يك دليلي داشته باشند حمله مي كنند. بايد ما فكر اين مطلب باشيم كه - خداي نخواسته - يك وقت بهانه اي دست اينها ندهيم . ما خدمت بكنيم ؛ به ملت خدمت بكنيم ، شما آقايان خدمت بكنيد به ملت . شماها ميل نداريد كه يك وقت - خداي نخواسته - خلافي پيش بيايد. اگر - فرض كنيد - در مركز يك خلافي پيش آمد مستقيما دخالت نكنيد. همانطور كه آقا گفتند كه "نمي خواهم مستقيما دخالت