• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 91 -  توهم سردار قادسيه شدن
صفحه : 91
اين بدبختهايي كه از ايران فرار كرده اند يا در خارج بوده اند و به تبع طمعهاي پوچ شيطاني نشسته اند و صحبت مي كنند و دروغپردازي مي كنند - و يكي از دروغهاي بزرگشان كه در راديوها هر شب شايد باشد - و همين ديشب دو مرتبه يا سه مرتبه بود،اينكه ايران از اسرائيل ابزار جنگ مي آورد و مي خرد. ايراني كه بيست سال است بااسرائيل در جنگ است ، اسرائيل را مي كوبد و به حسب حكم شرعش با اسرائيل نمي تواند هيچ تناسبي داشته باشد و نخواهد داشت . چند مرتبه ، همين ديشب بود كه ازكي گفته است كه اينها از اسرائيل چيز مي خرند - آنها هم در خارج نشسته اند و فكر اين رامي كنند كه بيايند ايران بعد از اينكه شما جوانها جانبازي خودتان را كرديد، ايران را تسليم يك دسته اشخاص منحرف كنند، اينها هم افكارشان مثل افكار همان صدام است . صدام هم پيش خودش فكر كرد و اين فكر را هم تقويت كردند شيطانهاي بزرگ در او كه تو به
مي كنند. بين اين دو طايفه بسيار فرق است ؛ آن كه مرگ را در آغوش مي گيرد براي اينكه شهادت است ، براي اينكه از اسلام است ، براي اينكه دفاع از حق است و آن كه از مرگ فرار مي كند براي اينكه براي طعمه ، جنگ مي كند. فرق است مابين ملتي كه داوطلب براي شهادت هست و براي پيروزي هست - و من اميدوارم كه داوطلبها بيشتر بروند و اسم بنويسند و خواهند رفت - و آنهايي كه با سرنيزه به جنگ مي آيند، اگر اقدام نكنند از پشت كشته خواهند شد، آنهايي كه با اسم داوطلب ، با فشار و زور و با هزار جور اذيت وادار به جنگ مي شوند، آنهايي كه ملتهايشان به آنها پشت كرده است . بين شما كه ملت پشتيبان شماست و نگهبان از شماست و به همين جهت خداي تبارك و تعالي نگهبان شماست وپشتيبان شماست ، با آن كه براي شيطان مي خواهد جنگ بكند، براي شيطان نفس مي خواهد جنگ بكند فرق است ما بين اينها. فرق است مابين انقلاب اسلامي ايران باانقلابهاي دنيا؛ انقلابهاي دنيا بي استثناء براي ايمان نيست ، براي خدا نيست ، انقلاب ايران براي خداست و از اول هم فرياد خدا بوده است ، "الله اكبر" بوده است و تا آخر هم همين است .
توهم سردار قادسيه شدن