• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 90 -  تفاوتهاي ميان رزمندگان اسلام و دشمنانشان
صفحه : 90
مي دهد و نمي دانند كه آن چيزي كه كار را انجام مي دهد بازوي قوي افراد است . افراد كم با بازوان قوي و قلب مطمئن و قلب متوجه به خداي تبارك و تعالي و عشق به شهادت وعشق به لقاالله ، اينهاست كه پيروزي مي آورد. پيروزي را شمشير نمي آورد، پيروزي راخون مي آورد. پيروزي را افراد و جمعيتهاي زياد نمي آورد، پيروزي را قدرت ايمان مي آورد. ما اكثر الضجيج و اقل الحجيج ؛ (2) حاجي خيلي مي رود به مكه ، لكن آن كه حج الهي را بجا مي آورد، آن كم است . و سپاه پاسداران و بسيج و همه اينها، ارتشي و اينها، آن اقليتي هستند در جنگ و آن اقليتي هستند در نبرد كه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله . (3)
تفاوتهاي ميان رزمندگان اسلام و دشمنانشان
فرق است ما بين ايده شماها و دشمنهاي شما؛ آنها براي قدرتمندي ، براي نمايش قدرت ، براي شيطان ، با اسلام به جنگ برخاستند و شما براي خدا و براي رضاي او وبراي قوت دادن به اسلام و پياده كردن احكام اسلام به دفاع برخاستيد. شما مدافع ازانسانهاي مظلوم در طول تاريخ هستيد. مدافعات شما از اسلام و پيروزي شما انحصار به پيروزي در ميدان ندارد. شما در تمام ابعاد پيروز هستيد و شما در تمام جهات معنوي ومادي پيروز هستيد و شما در طول تاريخ پيروز هستيد و پيروزي شما پشتوانه پيروزي مستضعفين جهان است در طول تاريخ . شمايي كه با آغوش باز و با روي گشاده به طرف الله و به طرف لقاالله و به طرف شهادت مي رويد پيروز هستيد؛ چه در ميدان جنگ پيروز بشويد و مي شويد، و چه - خداي نخواسته - شكست بخوريد و نخواهيد خورد.شما آن چيزي را كه همراه داريد دشمنان شما ضد او را همراه دارند؛ شما رضاي خدا راهمراه داريد و آنها سخط(4) خدا را، شما ايمان را همراه داريد و آنها طرفداري از كفر را،شما آرامش قلبي داريد و در اين جنگ با آرامش ، با خاطر آسوده ، با اين ايده كه اگرشهيد بشوم پيروزم و اگر پيروز بشوم هم پيروزم ، شما اين را داريد و آنها از مرگ فرار
2- چه بسيار است ناله و فرياد و چه اندك هستند حج گزاران . بحارالانوار، ج 27، ص 30، ح 2.
3- سوره بقره ، آيه 249: "چه بسيار باشد كه به ياري خدا گروهي اندك بر سپاهي فراوان پيروزي يافته اند".
4- خشم ، ناخشنودي .