• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 88 -  عدم امكان سازش با جنايتكاران
صفحه : 88
اسلحه بايد ايستاد و مستكبران را بايد به جاي خودشان نشاند، ما هم الگوي آنها را،تبعيت از آنها را مي پذيريم . و شما جوانها نشان داديد كه در اين ميدانهاي نبرد بين حق وباطل با اينكه آنها از ابزار جنگي فراوان و از افراد هم همين طور و از مصر و اردن وآنجاها هم مستقيما به آنها كمك مي شد و از ساير كشورها هم كمك مالي و كمك اسلحه و همه اينها مي شد، مع ذلك ، يك جمعيت كمي به حسب عدد، و قوي وشوكتمندي به حسب روح ، در مقابل همه ايستادند و شكست دادند آنها را.
عدم امكان سازش با جنايتكاران
برادرها، اين ايمان را حفظ كنيد؛ اين قدرت الهي را حفظ كنيد و اين تعهد خودتان رابه اسلام و به ملت حفظ كنيد و به پيش برويد. صدام به حسب آن مثلي كه گفته شده است كه يك ديوانه سنگ را در چاه مي اندازد و پنجاه عاقل يا بيشتر نمي توانند بيرون بياورند،اين يك ديوانه اي بود كه يك اقدامي كرد و يك سنگي را در چاه انداخت و موجب زحمت ملت خودش ، ملت ما و ساير ملتها گرديد، كه حالا دست به دامن دولتها شده است تا آنها بيايند و وساطت كنند و ميانجيگري كنند، او را نجات بدهند. او ديگر قابل نجات نيست و ما هم يك قدم عقب نخواهيم نشست .
مصالحه با جنايتكار و سازش با جنايتكاران ، اين يك جنايتي است بر مردم متعهد ويك جنايتي است بر اسلام . ما حرفمان از روز اول تا حالا و بعدها معلوم است . ماجنايتكار را كه در كشورمان هست ، مي گوييم بايد برود. مسلمانها هم موظف اند به حسب شرع مطهر به اينكه بيايند و اينها را بيرون كنند. شارع مطهر فرموده اند در قرآن كريم كه "اگر يك طايفه اي بر طايفه ديگر از مسلمين بخواهند طغيان كنند و تجاوز، بر همه مسلمين واجب است كه اين جنايتكار و طاغي و ياغي را با او جنگ بكنند و اگر برگشت به اطاعت خدا، آن وقت بنشينند با او صحبت بكنند". (1) ما حزب بعث را جنايتكاراني
1- اشاره است به آيه 9 سوره حجرات : "و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفي الي امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين - و اگر دو طايفه ازاهل ايمان به قتال و دشمني برخيزند شما مومنان در ميان آنها صلح برقرارسازيد و اگر يك قوم برديگري ظلم كرد با آن طايفه ظالم قتال كنيد تا به فرمان خدا باز آيد، پس هرگاه به حكم حق برگشت با حفظ عدالت ميان آنها صلح دهيد وهميشه عدالت كنيد كه خدا بسيار اهل عدل و داد را دوست مي دارد. "