• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 85 -  لزوم اداره كشور بدست خودمان
صفحه : 85
كه اروپايي هم باشد. تمام اينها چيزهايي بود كه به ما تزريق كرده بودند، خائنهاي داخلي زيادتر و الهام هم مي گرفتند از آن خائنهاي خارجي و ما را اينطوري داشتند بزرگ مي كردند. اگر يك مدت ديگري اين ايران - خداي نخواسته - به دست اين رژيم فاسدباقي مانده بود، ما ديگر هيچ بايد باشيم ، از بين تمام رفته باشيم .
لزوم اداره كشور بدست خودمان
خداوند به ما منت گذاشت كه اسلام را و ايران را به ما برگرداند و ما خودمان ان شاءالله ، الان كار خودمان را انجام مي دهيم و بايد بدانيم كه بايد فكرمان اين باشد كه ماخودمان مي خواهيم كار بكنيم . اصلا، فكر اينطور بايد برگردد كه مملكت ، مملكت خودمان است ، خودمان هم بايد آبادش كنيم . كشاورز بايد همين فكر را داشته باشد،آنهايي كه در كارخانه ها عمل مي كنند بايد همين فكر را داشته باشند، آنهايي كه در مواردصنعتي و اينها كار مي كنند بايد فكرشان اين باشد كه كشور مال خودمان است ، وقتي مال خودمان است ، معنا ندارد كه يكي ديگر بيايد اداره اش كند، بايد خودمان اداره اش كنيم .آن جور نباشد كه سر هر كارخانه اي بايد كسان ديگري بيايند و بيايند كه نگذارند اينجاپيشرفت كند. آمدن ، براي اين بود كه كارها را آنها تكفل كنند، پادويي را به اينها بدهند.شما، ايرانيها بيش از اينكه پادو باشند، بيش از اينكه در يك اداره اي پادو باشند، در يك جايي كه صنعت است كاري به آن نداشته باشند، اينها براي اين جهت مي آمدند اينجا وحالا بحمدالله گور خودشان را گم كردند و رفتند و شما خودتان هستيد و خودتان وپشتيبان شما خداست . ان شاءالله ، خداوند به همه شما سلامت بدهد. و تشكر مي كنم ازشما كه راديو تلويزيون را راه انداختيد و ما بايد تبليغاتمان زياد باشد و پوشش راديومان ،تلويزيونمان زياد بشود تا بتوانيم مطالب خودمان را به عالم برسانيم .
حالا همه مطالبي كه ما داريم ، همه چيزهايي كه داريم اصلا، نمي گذارند به جايي برسد؛ بله اگر يك چيز خلافي يك ذره وارد بشود، آن وقت راديوها ببينيد چه خواهندكرد. در هر صورت خدا همه شما را حفظ كند و موفق باشيد و من هم آن قدري كه سهم خودم است ، دعا كردن به شماهاست و دعا مي كنم شما را. سلامت باشيد، ان شاءالله .