• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 83 -  شكستن باورهاي غلط توسط جوانان
سخنراني
زمان : صبح 17 اسفند 1360 / 12جمادي الاول 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : علل عقب ماندگي كشورهاي وابسته
حضار: هاشمي ، محمد "مدير عامل صدا و سيما" و كاركنان گسترش شبكه راديو و تلويزيون
صفحه : 83
بسم الله الرحمن الرحيم
شكستن باورهاي غلط توسط جوانان
من قدم شما جواناني كه براي اسلام ، براي كشور خودتان كوشش مي كنيد گرامي مي دارم . اين نكته را من سابق هم گفته بودم كه تبليغات دامنه دار مخالفين با بشر، مخالفين با اصلاح بشر، اينها كوشش كرده بودند كه در همه جاهايي كه مي خواهند تحت سلطه خودشان درآورند، طوري كنند كه باور بياورند به اهالي آنجا كه ما خودمان هيچ نيستيم وهر چه هست ما بايد از آن طرفهاي مرز، از امريكا، از روسيه بياوريم . و يكي از علل عقب ماندگي اين كشورها همين بود كه اصلا، افكار خودشان را نمي گذاشتند كه اينها به راه بيندازند و تبليغات طوري شده بود كه مي ترسيدند اصلا وارد يك عملي بشوند. وخداوند تبارك و تعالي به ما منت گذاشت كه اين جمهوري اسلامي را موفق شديد شماجوانان اينجا متحقق كنيد و موفق شديد كه از اين باور غلطي كه در بين كشور ما معروف شده بود، اين باور غلط را بشكنيد. شما مگر چه چيزتان از ساير بشر كمتر است ، بشر همه جا يك جنس است و يك نوع است و يكي است و اينجا اگر بهتر نباشد از آنها بدترنيست ، لكن نگذاشتند كه اين بهترها و اين مغزهاي متفكر به كار بيفتند. آن مغزمتفكرهايي كه از ايران فرار كردند، آنها بودند كه تفكرشان را براي آنها داشتند، براي خارجيها به كار مي انداختند و اگر يك نفر متفكري كه وطن خودش را مي خواهد، اسلام را مي خواهد، كشور خودش را مي خواهد، اين معنا ندارد كه فرار كند. كجا فرار كند ولهذا بهتر اين بود كه اين مغزهايي كه براي خارجه و براي امريكا و براي شوروي در ايران كار مي كردند، اينها بروند و مغزهاي متفكري كه براي خود كشور عمل مي كنند، آنها
صفحه : 84
باشند. و بحمدالله در اين دو - سه ساله شماها اثبات كرديد، جوانهاي ما اثبات كردند كه مي توانند خودشان عمل بكنند و شما مطمئن باشيد كه در دراز مدت شما همه كارمي توانيد بكنيد. و اميدوارم كه مغزها را به كار بيندازند و آن خوف هايي كه ايجاد كرده بودند در كشور ما، آن را هم كنار بگذاريد و با شجاعت وارد بشويد و كار خودتان راانجام بدهيد. همانطوري كه با شجاعت ابرقدرتها را خارج كرديد با شجاعت در فرهنگ خودتان كار بكنيد و در كارهاي خودتان ، خودتان عمل بكنيد و اتكاي خودتان را هر روزبه خارج كم بكنيد، و يك وقتي برسد كه هيچ اتكا به خارج ، ما نداشته باشيم . همه چيزخودمان را خودمان تهيه كنيم ، ان شاءالله . و يكي از امور ديگري هم كه باز من گفته ام اين است كه ما را جوري بار آورده بودند كه يا بايد فرنگي ماب باشيم يا هيچي . يك نفرجوان ، يك نفر خانم اگر سرتاپايش فرنگي ماب است ، اين معلوم مي شود خيلي عالي مقام است و چنانچه مثل ساير مسلمانهاست ، اين خيلي عقب افتاده است . عقب افتادگي وجلو رفتن را به اين مي دانستند كه فرنگي ماب باشد؛ يعني ، فرض كنيد فرم لباسش چه جور باشد. فرم كفشش چه جور باشد، يا - مثلا - هرچه كه از خارج مي آيد صرف بكند.مصرفي بار آوردند ما را، براي همين جهت ، ما را مصرفي بار آورده اند. امثال "تقي زاده "(1) كه در اين ايران يك وقتي قدرت داشته اند، تقي زاده گفته بود كه ما بايدسرتاپامان انگليسي باشد يا فرنگي باشد و بايد اينطور باشيم تا اينكه آدم بشويم . آدم بودن را به كلاه و كفش و لباس و بزك و امثال ذلك مي دانستند. و آن چيزي كه تعليمات انبيا بود كه انسان را باتقوا، قدرت تقوا، قدرت انسانيت ، با علم ، با عمل ، آنها را اينطورمي دانستند. ميزان انسانيت را تقوا و علم مي دانستند. اينها به جوري كرده بودند كه بين ماها اينطور - بين خودشان اينجور نيست - بين ماها اينطور جلوه داده بودند كه آدم اگربخواهد پيشرفته باشد، حرف وقتي مي زند به حرف خود مادري اش نزند، وقتي صحبت مي كند در هر چند كلمه ، دو - سه تا كلمه انگليسي هم باشد، دو - سه تا كلمه - فرض كنيد -
1- از رجال سياسي معروف از دوران مشروطيت تا محمد رضا پهلوي . وي از رجال فراماسونري و نيز طرفدارانگلستان بوده است .
صفحه : 85
كه اروپايي هم باشد. تمام اينها چيزهايي بود كه به ما تزريق كرده بودند، خائنهاي داخلي زيادتر و الهام هم مي گرفتند از آن خائنهاي خارجي و ما را اينطوري داشتند بزرگ مي كردند. اگر يك مدت ديگري اين ايران - خداي نخواسته - به دست اين رژيم فاسدباقي مانده بود، ما ديگر هيچ بايد باشيم ، از بين تمام رفته باشيم .
لزوم اداره كشور بدست خودمان
خداوند به ما منت گذاشت كه اسلام را و ايران را به ما برگرداند و ما خودمان ان شاءالله ، الان كار خودمان را انجام مي دهيم و بايد بدانيم كه بايد فكرمان اين باشد كه ماخودمان مي خواهيم كار بكنيم . اصلا، فكر اينطور بايد برگردد كه مملكت ، مملكت خودمان است ، خودمان هم بايد آبادش كنيم . كشاورز بايد همين فكر را داشته باشد،آنهايي كه در كارخانه ها عمل مي كنند بايد همين فكر را داشته باشند، آنهايي كه در مواردصنعتي و اينها كار مي كنند بايد فكرشان اين باشد كه كشور مال خودمان است ، وقتي مال خودمان است ، معنا ندارد كه يكي ديگر بيايد اداره اش كند، بايد خودمان اداره اش كنيم .آن جور نباشد كه سر هر كارخانه اي بايد كسان ديگري بيايند و بيايند كه نگذارند اينجاپيشرفت كند. آمدن ، براي اين بود كه كارها را آنها تكفل كنند، پادويي را به اينها بدهند.شما، ايرانيها بيش از اينكه پادو باشند، بيش از اينكه در يك اداره اي پادو باشند، در يك جايي كه صنعت است كاري به آن نداشته باشند، اينها براي اين جهت مي آمدند اينجا وحالا بحمدالله گور خودشان را گم كردند و رفتند و شما خودتان هستيد و خودتان وپشتيبان شما خداست . ان شاءالله ، خداوند به همه شما سلامت بدهد. و تشكر مي كنم ازشما كه راديو تلويزيون را راه انداختيد و ما بايد تبليغاتمان زياد باشد و پوشش راديومان ،تلويزيونمان زياد بشود تا بتوانيم مطالب خودمان را به عالم برسانيم .
حالا همه مطالبي كه ما داريم ، همه چيزهايي كه داريم اصلا، نمي گذارند به جايي برسد؛ بله اگر يك چيز خلافي يك ذره وارد بشود، آن وقت راديوها ببينيد چه خواهندكرد. در هر صورت خدا همه شما را حفظ كند و موفق باشيد و من هم آن قدري كه سهم خودم است ، دعا كردن به شماهاست و دعا مي كنم شما را. سلامت باشيد، ان شاءالله .