• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 81 -  صدور انقلاب با رفتار پسنديده
صفحه : 81
و اين يك نعمتي است از خداي تبارك و تعالي كه خداوند نصيب همه بكند، ان شاءالله .
صدور انقلاب با رفتار پسنديده
شما نمونه باشيد در كشورهاي ديگر كه شماها از جمهوري اسلامي هستيد. ما امروزاحتياج به اين داريم كه اسلام را در هر جا تقويت كنيم و در هر جا پياده كنيم و از مملكت خودمان اسلام را به جاهاي ديگر به آن معنايي كه در مملكت الان حاصل شده است صادر كنيم و يكي از وجه صدورش همين شما جوانها هستيد كه در ساير كشورهامي رويد و جمعيتهاي زيادي به تماشاي شما مي آيند، به تماشاي قدرتهاي شما مي آيند.بايد طوري بكنيد كه اين جمعيتهاي زياد را دعوت كنيد عملا به اسلام . در اعمالتان ، دررفتارتان ، در كردارتان طوري باشيد كه نمونه باشد براي جمهوري اسلامي و جمهوري اسلامي با شما به جاهاي ديگر هم ان شاءالله برود.
و همه موفق و مويد باشيد و ادامه بدهيد به كارتان و همان طوري كه آقا خواندند وگفتند، همان طوري كه در ورزشكاري داريد قدم برمي داريد، براي ملتتان هم قدم برداريد و اين هم براي ملت است ، لكن امروز احتياجات زيادي ملت دارد، پشت جبهه ،در خود جبهه و شما بازوان قدرتمند اين جامعه هستيد.
و ما در بين دولتهاي مرتجع و دولتهايي كه مردم را مي خواهند چپاول كنند، ما در بين دولتها منزوي هستيم ؛ براي اينكه آنها همه بر ضد ما هستند، لكن بين ملتها اين طورنيست .
ملتها باحق اند، ملتها با چيزهايي هستند كه ، ارزشهايي هستند كه ارزشهاي انساني است . اين دولتها هستند كه بسياري از آنها از اين ارزشهاي انساني هيچ اطلاعي ندارند.شما هم وقتي كه آنجاها مي رويد با ملتها تماس داريد و ملتها به تماشاي شما مي آيند.همان طوري كه عرضه مي داريد ارزشهاي بدني خودتان را، قدرتهاي بدني خودتان را وبراي ايران ارزش قائل مي شويد و ارزش ايران را به آنها حكايت و نمايش مي دهيد،ارزشهاي اخلاقي ، ارزشهاي اعمالي ، ارزشهاي عقيدتي ، اينها هم توسط خود شماان شاءالله در آنجاها منتشر بشود. و در اينجا هم ، و ايران هم كه هستيد به خدمت اين