• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 76 -  پيروزي بر نفس ، بزرگترين پيروزيها
صفحه : 76
باقي باشند و ايران و اسلام را بيمه كنند براي هميشه .
شما ثابت كرديد كه هر چه را بخواهيد مي توانيد ايجاد كنيد. شما يك معجزه اي دردنيا به ظهور رسانديد كه آن معجزه قدرت الهي در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهايي كه مي خواستند ايران را و ايراني را ببلعند و مي خواستند ذخاير شما را غارت كنند،ايستاديد و مقابله كرديد و پيروز شديد.
پيروزي بر نفس ، بزرگترين پيروزيها
شما پيروزيد براي اينكه خدا با شماست . شما پيروزيد براي اينكه اسلام پشتيبان شماست . شما پيروزيد براي اينكه ايمان داريد. شما پيروزيد براي اينكه شهادت را درآغوش مي گيريد و آنهايي كه از شهادت و از مردن مي ترسند، آنها شكست خورده انداگر هم لشگر عظيم داشته باشند. شما بر نفس خودتان پيروز شديد. شما جوانان در پشت جبهه و در بين كشور و برادران شما در جبهه ، بر نفس خودتان غلبه كرديد و زندگي رازندگي ابدي دانستيد و اين زندگي حيواني طبيعي را ناچيز شمرديد. شما الان پيروزهستيد و مادامي كه اين قدرت نفساني در شماست ، مادامي كه اين ايده الهي در شماست ،پيروزيد، چه شكست بخوريد و به حسب صورت و به حسب عوامل مادي و چه پيشرفت بكنيد. پيروزي بزرگ اين است كه انسان بر نفس خودش پيروز باشد و بر شيطان خودش غلبه كند و شماها بحمدالله اينطور كه جانفشاني در راه خدا مي كنيد، غلبه كرديد برشيطان خودتان . و من امروز بايد از شما تشكر كنم كه شما از اين ملت پشتيباني كرديد وفعاليت شما به ملت آرامش داد. ملت بايد از شما جوانان در سرتاسر كشور كه نگهبان امنيت داخلي هستيد و از آن جوانان كه نگهبان كشور هستند در جبهه ها، تشكر كند وخداي تبارك و تعالي از شما تقدير مي كند.
آنچه اهميت دارد اين است كه انسان عملش پيش خدا مقبول باشد و من مي بينم كه بسياري از اين جوانان عزيز هستند كه هيچ باكي از شهادت ندارند، بلكه شايد همه اينطورباشند. من از خداي تبارك و تعالي سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمين و