• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 75 -  ايستادگي اسلام در مقابل همه قدرتها
صفحه : 75
جوانهايي كه مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام يك امري بود كه انكارداشتند قدرتها، حكومتها. حكومتهايي كه روي كار مي آمدند، چه آنهايي كه مخالف بااسلام بودند، چه آنهايي كه مخالف نبودند، اسلام را در يك حجابي نگه داشتند يا عامدايا از روي جهل .
ايستادگي اسلام در مقابل همه قدرتها
قدرت اسلام بر عالم و در بين طوايف مختلف عالم در حجاب بود و يك نمونه اي ازاو در زمان ما و در ايران وطن ما، يك زمينه مختصري ، يك نمونه مختصري از او پيداشد. اين نمونه اين بود كه ثابت كرد اسلام به اينكه جوانان ما مهيا هستند از براي جانفشاني در راه اسلام و همانطوري كه اسلام مي خواهد كه در مقابل كفر و زندقه و در مقابل ستم وستمكاران ايستادگي بكنند، مردانه ايستادند و ايثار كردند و جانفشاني كردند و اين مطلب را به ثبت رساندند. دنيا هر چه بخواهد انكار كند اين حقيقت را و اين واقعيت را و هر چه مبلغهاي فاسد، رژيمهاي فاسد و قدرتهاي فاسد بخواهند اين جمهوري اسلامي و اين ارزشهايي كه در جمهوري اسلامي هست و اين ارزشهايي كه در امت اسلامي ، در ايران هست ، بخواهند پايمال كنند و ستره به روي او قرار بدهند، نخواهد شد.
شما جوانان عزيز اثبات كرديد كه مي توانيد در مقابل تمام قدرتها ايستادگي كنيد ومي توانيد كشور خودتان را حفظ كنيد. آنهايي كه انحراف داشتند و دارند، خيال مي كردند كه اگر رژيم شاهنشاهي از بين برود، اسلام و ايران و همه جهاتي كه در ايران هست از بين خواهد رفت و ايران تجزيه خواهد شد به دو قدرت ، غافل از اينكه اسلام وملت اسلامي اگر هوشيار باشد و اگر توجه به مسائل داشته باشد، مي تواند در مقابل همه قدرتها بايستد و مي تواند منحرفين را به جاي خودشان بنشاند و مي تواند اداره كشور رابهتر از زمانهايي كه ظلم و ستم بر اين كشور احاطه داشت بكند. شما جوانان از روز اول ثابت كرديد تعهد خودتان را به خداي تبارك و تعالي و به ديانت اسلام و بر همان امرباقي هستيد و اميد است كه تا آخر باقي باشيد و فرزندان شما و سلف شما هم با همين ايده