• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 74 -  جلوگيري جنايتكاران تاريخ از معرفي اسلام
سخنراني
زمان : 9 بامداد 10 اسفند 1360 / 5 جمادي الاول 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : مظلوميت اسلام - لزوم خودسازي و اصلاح نفس
حضار: مهدوي كني "سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي " و فرماندهان و پاسداران كميته ها
صفحه : 74
بسم الله الرحمن الرحيم
جلوگيري جنايتكاران تاريخ از معرفي اسلام
من وقتي كه مواجه مي شوم با اين صورتها و چهره هاي اسلامي و وقتي كه شور وشعف شما جوانان ، عزيزان را مي بينم نشاط براي من حاصل مي شود. شما عزيزان اسلام را زنده كرديد و شما عزيزان ايران را بيمه كرديد. و اين جوانان كميته كه از روز اول انقلاب در پيروزي انقلاب نقش بزرگي داشتند، در ادامه انقلاب هم اين نقش را دارند واميدوارم كه اين نقش را به خلفهاي خودشان و به فرزندان خودشان بياموزند تا اينكه درطول تاريخ ايران همين طور كه الان اسلامي است و مثل شما جواناني كه نظير آن را مانمي توانيم در تاريخ پيدا بكنيم ، اولاد عزيز شما هم مثل شما بار بيايند و حفظ كنند كشورخودشان را و حفظ كنند اسلام عزيز را.
اسلام در قرنهاي زياد مظلوم بود؛ براي اينكه آن چيزي كه اسلام مي خواست در پرده بود و آن چيزي كه برنامه اسلام بود هيچ وقت پياده نشد و گفته نشد و ملتها را بي خبرگذاشتند از اسلام و جنايتكاران تاريخ كوشش كردند كه اسلام را در حجاب نگه دارند ونگذارند اين مكتب آزاديبخش را، اين مكتب استقلال بخش را، اين مكتبي كه باستمكاران در ستيز و با مستمندان برادر است ، نگذاشتند كه معرفي بشود. و من اميدوارم كه در اين زمان كه ما هستيم توفيق پيدا بكنيم ، همه عزيزان ما توفيق پيدا بكنند و همه مبلغان اسلامي توفيق پيدا بكنند كه اين پرده هايي كه قدرتمندان به روي اسلام كشيده اندو حقايق اسلام را در ستره نگه داشتند، با دست علماي اسلام ، مبلغان اسلام و همه
صفحه : 75
جوانهايي كه مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام يك امري بود كه انكارداشتند قدرتها، حكومتها. حكومتهايي كه روي كار مي آمدند، چه آنهايي كه مخالف بااسلام بودند، چه آنهايي كه مخالف نبودند، اسلام را در يك حجابي نگه داشتند يا عامدايا از روي جهل .
ايستادگي اسلام در مقابل همه قدرتها
قدرت اسلام بر عالم و در بين طوايف مختلف عالم در حجاب بود و يك نمونه اي ازاو در زمان ما و در ايران وطن ما، يك زمينه مختصري ، يك نمونه مختصري از او پيداشد. اين نمونه اين بود كه ثابت كرد اسلام به اينكه جوانان ما مهيا هستند از براي جانفشاني در راه اسلام و همانطوري كه اسلام مي خواهد كه در مقابل كفر و زندقه و در مقابل ستم وستمكاران ايستادگي بكنند، مردانه ايستادند و ايثار كردند و جانفشاني كردند و اين مطلب را به ثبت رساندند. دنيا هر چه بخواهد انكار كند اين حقيقت را و اين واقعيت را و هر چه مبلغهاي فاسد، رژيمهاي فاسد و قدرتهاي فاسد بخواهند اين جمهوري اسلامي و اين ارزشهايي كه در جمهوري اسلامي هست و اين ارزشهايي كه در امت اسلامي ، در ايران هست ، بخواهند پايمال كنند و ستره به روي او قرار بدهند، نخواهد شد.
شما جوانان عزيز اثبات كرديد كه مي توانيد در مقابل تمام قدرتها ايستادگي كنيد ومي توانيد كشور خودتان را حفظ كنيد. آنهايي كه انحراف داشتند و دارند، خيال مي كردند كه اگر رژيم شاهنشاهي از بين برود، اسلام و ايران و همه جهاتي كه در ايران هست از بين خواهد رفت و ايران تجزيه خواهد شد به دو قدرت ، غافل از اينكه اسلام وملت اسلامي اگر هوشيار باشد و اگر توجه به مسائل داشته باشد، مي تواند در مقابل همه قدرتها بايستد و مي تواند منحرفين را به جاي خودشان بنشاند و مي تواند اداره كشور رابهتر از زمانهايي كه ظلم و ستم بر اين كشور احاطه داشت بكند. شما جوانان از روز اول ثابت كرديد تعهد خودتان را به خداي تبارك و تعالي و به ديانت اسلام و بر همان امرباقي هستيد و اميد است كه تا آخر باقي باشيد و فرزندان شما و سلف شما هم با همين ايده
صفحه : 76
باقي باشند و ايران و اسلام را بيمه كنند براي هميشه .
شما ثابت كرديد كه هر چه را بخواهيد مي توانيد ايجاد كنيد. شما يك معجزه اي دردنيا به ظهور رسانديد كه آن معجزه قدرت الهي در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهايي كه مي خواستند ايران را و ايراني را ببلعند و مي خواستند ذخاير شما را غارت كنند،ايستاديد و مقابله كرديد و پيروز شديد.
پيروزي بر نفس ، بزرگترين پيروزيها
شما پيروزيد براي اينكه خدا با شماست . شما پيروزيد براي اينكه اسلام پشتيبان شماست . شما پيروزيد براي اينكه ايمان داريد. شما پيروزيد براي اينكه شهادت را درآغوش مي گيريد و آنهايي كه از شهادت و از مردن مي ترسند، آنها شكست خورده انداگر هم لشگر عظيم داشته باشند. شما بر نفس خودتان پيروز شديد. شما جوانان در پشت جبهه و در بين كشور و برادران شما در جبهه ، بر نفس خودتان غلبه كرديد و زندگي رازندگي ابدي دانستيد و اين زندگي حيواني طبيعي را ناچيز شمرديد. شما الان پيروزهستيد و مادامي كه اين قدرت نفساني در شماست ، مادامي كه اين ايده الهي در شماست ،پيروزيد، چه شكست بخوريد و به حسب صورت و به حسب عوامل مادي و چه پيشرفت بكنيد. پيروزي بزرگ اين است كه انسان بر نفس خودش پيروز باشد و بر شيطان خودش غلبه كند و شماها بحمدالله اينطور كه جانفشاني در راه خدا مي كنيد، غلبه كرديد برشيطان خودتان . و من امروز بايد از شما تشكر كنم كه شما از اين ملت پشتيباني كرديد وفعاليت شما به ملت آرامش داد. ملت بايد از شما جوانان در سرتاسر كشور كه نگهبان امنيت داخلي هستيد و از آن جوانان كه نگهبان كشور هستند در جبهه ها، تشكر كند وخداي تبارك و تعالي از شما تقدير مي كند.
آنچه اهميت دارد اين است كه انسان عملش پيش خدا مقبول باشد و من مي بينم كه بسياري از اين جوانان عزيز هستند كه هيچ باكي از شهادت ندارند، بلكه شايد همه اينطورباشند. من از خداي تبارك و تعالي سلامت شما و عزت و عظمت اسلام و مسلمين و
صفحه : 77
آرامش همه كشورهاي اسلامي را مي خواهم و به شما عزيزان يك نصيحت پدرانه ، يك نصيحت برادرانه مي كنم و آن اينكه راه خودتان را ادامه دهيد و همانطور كه شما موجب سرافرازي ايران شديد با اخلاق خوب ، با اعمال خوب ، با برخورد خوب با هموطنان خودتان ، اين معني را، سرافرازي را براي خودتان در پيشگاه خداي تبارك و تعالي هم اثبات كنيد. پيروزي مهم است ، لكن ادامه پيروزي مشكل است و مهمتر. شما بحمدالله امروز جواناني هستيد كه به اين كشور آرامش داديد و مي دهيد و اين مطلب را ادامه بدهيد با روي گشاده براي مردم و با ايمان قوي كه از ايمان قوي اين اخلاق صحيح و رفتارصحيح پيدا خواهد شد. و من اميدوارم كه شماها نسلا بعد از نسل ، اين ايده را داشته باشيدو ايمان را حفظ كنيد و به خلف خودتان ياد بدهيد كه ايران ان شاءالله پيروز باشد تا آخر.
و من اميدوارم كه كشورهاي ديگر اسلامي كه خودشان را در قيد و بند طبيعت قرارداده اند، هر كدام اينطور قيد و بند را دارند، اين قيد و بندها را بگسلانند و با برادران ايراني خودشان در اين جهاد اكبر همقدم باشند تا در جهاد با ابرقدرتها هم پيروز شوند. ومن از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه اين دولتهايي كه در كشورهاي اسلامي حكومت مي كنند، آنها را بيدار كند و اينطور ذخاير خودشان را در طبق اخلاص نگذارندبراي قدرتها و با روي گشاده ذخاير ملت فقير خودشان را به قدرتهاي بزرگ تقديم نكنند، و توجه كنند به اينكه امروز تكليف اين است كه همانطور كه ايران قيام كرد و پيروزشد و ديديد كه نتوانستند قدرتها با او مقابله كنند شماها هم ، دولتها هم ، ملتها هم ، با ايران همقدم باشند تا اينكه ان شاءالله ، اساس ظلم از بشر برچيده بشود و پرچم اسلام در تمام كشورها به اهتزاز درآيد.
من از شما آقايان و از علمايي كه در بين شما مشغول هدايت هستند و از آقاي كني (1)تشكر مي كنم و اميدوارم كه علماي بلاد و علماي اسلام راجع به مسائل اسلامي هدايت كنند هميشه شماها را و مادامي كه اينها در بين شما هستند، اميدوارم كه اعوجاجي حاصل
1- آقاي محمدرضا مهدوي كني سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي تهران .
صفحه : 78
نشود؛ لكن هر يك از شما ضامن نفس خودش هست و بايد از هواهاي نفساني جلوگيري كند كه مبادا - خداي نخواسته - اين وجهه خوبي كه شما داريد و اين توجهي كه به شماشده است ، سست بشود. جوانهايي كه در بين شما هستند اگر - خداي نخواسته - يك وقت تندي دارند، آنها را نصيحت كنيد و همه ما محتاج به نصيحت هستيم كه در امور اسلامي با روش اسلامي رفتار كنيم و با اخلاق اسلامي با مردم برخورد كنيم . خداوند همه تان راحفظ كند.
والسلام عليكم و رحمه الله