• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 67 -  تقدير از رزمندگان
صفحه : 67
تعالي مي خواهم كه هدايت كند اين جوانها را، اين دخترها را، اين پسرها را كه در دام اينها ديگر نيفتند يا از دام اينها ان شاءالله ، خارج بشوند.
تقدير از رزمندگان
و بايد تقدير كنم از ارتش و سپاه و ژاندارمري و ساير قواي مسلح و مردمي كه بحمدالله با قدرت پيشروي دارند مي كنند و در همين "چزابه "(2) هم كارهايي انجام داده اند و ان شاءالله ، انجام مي دهند و اميدوارم كه به فتح آخري نزديك باشيم . و فتح ماآن وقتي است كه عراق و ايران و ساير كشورهاي اسلامي همه مرفه باشند و همه بتوانندآسوده و بدون قدرت قدرتمندان و بدون سلطه آنها به زندگي خودشان ادامه بدهند.
و چيزي كه در اين چند روز مراجعه شده است زياد به اينجا و احمد، (3) به من كرارا،گفته اند كه زياد مراجعه شده است ، من چند روز پيش از اين راديو را گوش مي كردم ،ديدم كه راديوي خارجي گفت كه فلان گفته است كه خميني در حال مرگ است . من ياديك قصه اي افتادم و آن اينكه يك نفر بود كه مي خواست اظهار قدرت و پهلواني بكند.در يك جلسه اي گفت كه من آنم كه چه كردم ، چه كردم ، كارهايش را شمرد و من جمله ،گفت من آنم كه فلان آدم ، فلان پهلوان را در فلان جا كشتم و چه كردم . آن آدم حاضربود، گفت كه آن كسي كه شما كشتيد حرفهاي شما را دارد مي شنود! من ياد اين افتادم كه آن كسي كه آن آقا گفته است كه در حال مرگ است ، حرفهاي ايشان را شنيده و به اين سبك مغزي خنديده است . من ان شاءالله ، اميدوارم كه آنها هم كه در خارج هستند ديگربرگردند، ديگر ول كنند اين مسائل را، مي دانند كه پيشروي نمي كنند، مي دانند كه با اين ملت نمي شود طرف شد. خوب ، هي ادعا مي كنيد كه ملت با ماست ، خوب اگر ملت باماست بياييد با ملت همكاري بكنيد، با دولت همكاري بكنيد، نه اينكه برويد كنار بنشينيدو هي دسته دسته درست كنيد و هر كدام به ديگري هم فحش بدهد.
2- چزابه ، يكي از مناطق جنگي كه ارتش و سپاه ايران در آنجا به پيروزيهاي بزرگي دست يافته اند.
3- آقاي سيد احمد خميني .