• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 524 -  بيانات در جمع وزير صنايع و معاونين "قطع وابستگي و استقلال اقتصادي "
بيانات
زمان : صبح 31 شهريور 1361 / 4 ذي الحجه 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : اهميت خودكفايي
حضار: هاشمي "وزير صنايع " و معاونين
صفحه : 524
ما در مرحله اي هستيم كه تازه متولد شده ايم و من مي گويم : اگر ما گرسنه باشيم و پياده راه برويم و منزوي باشيم و به طرف خودكفايي حركت كنيم ، اين بهتر از اين است كه وابسته و مرفه باشيم . و مهم اين است كه اعتقاد به آن نيت و ارزشهاي اسلامي و استقلال اقتصادي پيدا كنيم .